Vandværk plaget af pesticider: Borgerne savner svar

Bestyrelsen i Nordfyns Vandværk har modtaget hård kritik fra borgere i området. Borgerne er utilfredse med, at vandværksbestyrelsen forsøger at rense vandværkets nuværende kildefelt i stedet for at bore efter rent vand andre steder.

Borgermøde i aften om Nordfyns Vandværk kan hurtigt udvikle sig til et verbalt slagsmål mellem vandværkets bestyrelse og utilfredse borgere fra området.

Tilbage i 2017 konstaterede prøver, at vandet fra Nordfyns Vandværk overskrider gænseværdierne for en række pesticidrester, blandt andet nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon.

Nordfyns Kommune påbød vandværket at løse problemet. 

Vandværkets bestyrelse etablerede derfor to prøveboringer ved et område kaldet Pugholm. I efteråret 2019 var bestyrelsen nået så langt, at man kunne tage prøver af vandet fra de nye boringer.

Men i oktober blev bestyrelsen afsat. Det skete ved den årlige generalforsamling. Og den nye bestyrelse stoppede al aktivitet ved de to Pugholm-boringer.

I stedet har vandværkets nye bestyrelse fået tilladelse fra Nordfyns Kommune til at undersøge, hvordan man kan rense Nordfyns Vandværks nuværende kildefelt. 

Ifølge vandværksformanden bliver det for dyrt, hvis vandværket alene skal stå for at etablere de nye boringer og efterfølgende otte kilometer rørføring. 

Men den melding har altså skabt røre blandt de godt 1000 forbrugere, vandværket leverer til.

En gruppe borgere er sågar gået i gang med en underskriftindsamling blandt vandværkets medlemmer.

Når de har samlet underskrifter nok, vil de indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og afsætte bestyrelsen. De ønsker at genoptage arbejdet med at finde nyt vand ved Pugholm.

Borgergruppen er blandt andet organiseret på Facebook i en gruppe med navnet Rent vand nu.

Samarbejde med Teknologisk Institut

Nordfyns Vandværk har fire boringer.  Her har man fundet nedbrydningsprodukterne CGA 108906, methyl-desphenyl-chloridazon og desphenyl-chloridazon.

Vandværket er nu på sin anden dispensation, idet mængderne af pesticidrester ifølge sundhedsstyrelsen ikke overskrider den sundhedsskadelige grænse. 

I dispensationen har Nordfyns Kommune stillet som krav, at Nordfyns Vandværk inden 1. juni 2022 kan levere rent vand, der ikke overskrider grænseværdierne.

Nordfyns Kommune har givet vandværket det, der hedder metodefrihed.  

Derfor gav Nordfyns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i januar vandværket tilladelse til en handleplan bestående af to ben

I det ene bed skal vandværket undersøge muligheden for at finde rent vand fra en ny kilde. Vandværket vil gerne have andre vandværker i området med i det arbejde for at holde udgiften nede.

Men sideløbende har vandværket altså også med handleplanen fået tilladelse til at gå videre med rensning af vandværkets nuværende kildefelt.

Rensningen af det nuværende kildefelt skal blandt andet ske ved en ændret pumpestrategi. Samtidig samarbejder vandværket både med Teknologisk Institut og rådgivningsvirksomheden DVN (Dansk Vand- og Naturcenter). 

Nordfyns Vandværk arbejder blandt andet sammen med DVN og Teknologisk Institut om muligheden for at rense vandet biologisk.

Derfor kommer hydrogeolog hos DVN, Jørgen Krogh Andersen, også til at holde oplæg på borgermødet, som altså afholdes i Bårdesø Forsamlingshus.

Borgermødet starter klokken 18.30. Dørene åbnes 17.45. Adressen er Bårdesøvej 80, 5450 Otterup. Alle er velkomne, men dørene lukkes, hvis antallet af fremmødte overskrider forsamlingshusets tilladte grænse. 
  

Oversigt

    Oversigt