I det fynske folks tjeneste

Utilpasse læger og sygeplejersker på OUH: Opererer i røg og stank

Læger og sygeplejersker bliver udsat for sundhedsskadelig røg, og bliver ligefrem dårlige af røgen, mens de opererer.

Et gammelt ventilationssystem som ikke kan suge den fornødne røg væk, gør, at læger og sygeplejersker bliver udsat for sundhedsskadelig røg, og ligefrem bliver dårlige, mens de opererer.

Det er det billede, arbejdstilsynet tegner efter et besøg på plastikkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital, OUH.

I sidste uge kunne TV 2/FYN fortælle om de dårlige arbejdsforhold på fødegangen på OUH, men det er ikke kun forhold på fødegangen, der er gal.

På plastikkirurgisk afdeling på OUH arbejdes der med operationer, hvor der bruges et brændeinstrument til at skære i hud og kød, og et sugeinstrument til at fjerne røg og lugt.

I en rapport fra arbejdstilsynet, som TV 2/FYN har fået aktindsigt i, fremgår det, at ventilationssystemet, som skal suge røgen væk via instrumentet, ikke er godt nok.

Det betyder, at læger og sygeplejersker indtager sundhedsskadelig røg, og ligefrem kan blive utilpasse, mens de står og opererer.

Lægeforeningen: Det skal bringes i orden

Formand for lægeforeningen i Region Syddanmark, Joachim Hoffmann, er da heller ikke helt tilfreds med, at læger kan få det dårligt under en operation.

- Arbejdstilsynet har udstedt et påbud, og så er den jo ikke længere, så skal det jo bare bringes i orden, så må de finde en løsning, siger Joachim Hoffmann til TV 2/FYN.

Hos lægeforeningen håber man også snart, at der kommer en løsning på problemet.

- Hvis man er på vej til at blive utilpas, så kan man jo lige tage en kort pause, men det er ikke optimalt, at skulle holde pauser undervejs i en operation, fordi der er for meget røg, siger Joachim Hoffmann.

Men lægeforeningen har fuld tiltro til, at der snart kommer en løsning, så de ansatte ikke skal udsættes for sundhedsskadelig røg.

- Jeg har da fuld tiltro til, at OUH er i stand til at få lavet en proces, der fører til, at det her påbud bliver overholdt, siger Joachim Hoffman.

Jævnligt utilpasse

Arbejdstilsynet har talt med ansatte, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse. De oplyser blandt andet, at den røgudvikling, der ikke suges væk, fysisk kan ses i forbindelse med operationer, ligesom der ofte er en meget markant lugt af brændt kød.

Flere af de ansatte oplyste desuden, at de jævnligt bliver utilpasse af røgen under operationerne.

Ledelsen oplyser, at årsagen til at røgen ligefrem kan ses visuelt, er den manglende kapacitet på det eksisterende ventilationsanlæg.

Ledende overlæge: Ikke et stort problem

Arbejdstilsynet foretog en rundgang på operationsstuerne, men havde på besøgstidspunktet ikke mulighed for at overvære en operation og se den visuelle røgudvikling.

De kunne dog konstatere, at der var en tydelig lugt af brændt kød på en af operationsstuerne, hvor der forinden havde været operation.

- Det kan godt anerkende, at der er en lugtgene, men når jeg har opereret, har jeg aldrig været generet af det, siger Anders Gravergaard, der er ledende overlæge på afdelingen.

Overlæge Anderes Gravergaard kender heller ikke til nogen, der skulle være blevet utilpasse, mens de opererer, og dermed risikere patientsikkerheden.

- Det er helt klart sådan, at man kan bliver afløst, hvis man får det dårligt. Der har ikke været noget med patientsikkerheden. Det er min faste overbevisning, siger Anders Gravergaard.

Ikke så nemt at finde løsning

Selvom de på OUH siden oktober 2015 har vidst, at udsugningen på plastikkirurgisk afdeling ikke var tilstrækkelig, er der stadig ikke fundet nogen løsning.

- Vi har afprøvet flere muligheder. Gid det var så let, det er et meget teknisk kompliceret problem, siger Anders Gravergaard.

Som løsningsmulighed er der på et ledergruppemøde aftalt at minimere brugen af røgsugningsapparatet, og at det ikke må bruges på mere end en stue ad gangen for ikke at overbelaste ventilationssystemet.

Dog oplyste den ledende overlæge til arbejdstilsynet, at det ikke er muligt at overholde de retningslinjer af hensyn til afdelingens drift. Derfor er der fortsat ikke fundet nogen løsning på problemet.

Påbuddet skal senest være indfriet den 22. oktober 2016. Der skal dog ske en tilbagemelding til arbejdstilsynet med en konkret aftale med en rådgivningsvirksomhed senest den 18. maj 2016.