I det fynske folks tjeneste

Førstehjælp rykker tættere på

Region Syddanmark vil i samarbejde med Dansk Folkehjælp uddanne op mod 1.600 frivillige førstehjælpere i hele regionen.

Region Syddanmark har indgået en aftale med Dansk Folkehjælp om at uddanne 1.600 frivillige førstehjælpere i hele regionen i løbet af de kommende to år. Tanken er, at få de frivillige til at melde sig som  førstehjælpere hos Dansk Folkehjælp med det formål at bringe hjælpen hurtigere frem, når nogen falder om med hjertestop.

Tid er nemlig altafgørende, når det handler om at redde liv og at undgå varige mén efter hjertestop.

- Jeg tror ikke, der findes nogen, der vil kunne opbygge et beredskab, der rent tidsmæssigt ville kunne hamle op med førstehjælpernes udrykningstid. De er tæt på og kan holde patientens hjerte i gang, indtil den professionelle hjælp kommer, skriver formand for præhospitaludvalget, Thyge Nielsen (V), i en pressemeddelelse.

Førstehjælperne får direkte kontakt med Region Syddanmarks AMK Vagtcentral i Odense, som kan tilkalde dem via mobil til disse tilfælde:

  • Patienter med hjertestop, hvor genoplivning er relevant
  • Bevidstløse patienter hvor den sundhedsfaglige visitator er i alvorlig tvivl om, der er vejrtrækning, om der er fremmedlegemer i luftvejen eller i tilfælde af svært påvirket vejrtrækning
  • Allergisk chok (anafylaksi)
  • Hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning (udløst af allergi, insektstik eller andet)

Forventningen er, at førstehjælperne vil blive kaldt ud til omkring 400 hjertestop om året.

Regionen har afsat lidt mere end en million kroner til projektet.