OUH skal stramme op: Læge fik 24 gange taksten

Rigsrevisionen har fundet milliondyre fejl i lønudbetalingerne fra OUH. Det bekymrer regionspolitikere. Initiativer er sat i gang for at forhindre gentagelser.

Rigsrevisionen har udført stikprøvekontrol af personalesager og lønudbetalinger på blandt andet Odense Universitetshospital, OUH Svendborg og Sygehus Lillebælt. 

Under gennemgangen af tillæg for at være beredskabsvagt på Medicinsk afdeling på OUH dukkede der et eksempel op, hvor der blev udbetalt 24 gange tillægget.

En 24-timers vagt udløser et vagttillæg på 1.006,43 kroner. Men i stedet for at udbetale ét vagttillæg kom OUH til at udbetale vagttillægget 24 gange. 

Lægen fik altså udbetalt et tillæg på i alt 24.154,32 kroner for én 24 timers vagt.

Det er bare et eksempel på de fejl, som Rigsrevisionen fandt.

Rigsrevisionen konkluderer på den baggrund, at der er behov for, at Region Syddanmark nu får strammet op på sygehusene.

Eksempler på rod

For eksempel har ni læger på OUH de seneste tre år fået udbetalt én million kroner for meget i vagtberedskabstillæg. 

"Det er Rigsrevisionens vurdering, at de lønkontroller, der bliver foretaget på OUH i forbindelse med engangsudbetalinger, ikke er sikre eller tilstrækkelige", skriver Rigsrevisionen.

Læge fik 24 gange taksten

"Vi har bedt OUH om at undersøge, hvor stort omfanget af for meget udbetalt i beredskabsvagter er. I følge OUH har en underordnet læge det seneste halvandet år modtaget 640.000 kroner for meget i udbetalt beredskabsvagttillæg, og bare i én måned blev der udbetalt cirka 90.000 kroner for meget", oplyser Rigsrevisionen.

I et andet eksempel har OUH udbetalt over 2,6 millioner kroner i tillæg til 50 sygeplejersker på et utilstrækkeligt grundlag.

Tjente kassen på overarbejde

Rigsrevisionen opfordrer også til, at OUH får bedre styr på hviletidsbestemmelserne. 

Stikprøverne viser, at en overlæge arbejdede så meget, at han i 2016 fik udbetalt 1,9 millioner kroner i merarbejde. Derudover modtog overlægen honorar på 800.000 kroner for at udføre arbejde på et andet hospital i regionen.

"På den baggrund bør Region Syddanmark etablere forretningsgange, der sikrer at gældende regler i forhold til merarbejde og hviletidsbestemmelser efterleves", skriver Rigsrevisionen.

SF-er: Jeg er dybt bekymret

- Jeg er dybt bekymret. Jeg synes, at så stor en organisation med så mange medarbejdere og en omsætning på 25 milliarder kroner om året burde have styr på de her ting, siger Ida Damborg (SF).

Regionsformand Stephanie Lose (V) har læst rapporten og lover, at der allerede er initiativer i gang, som skal forhindre gentagelser. 

- Der er helt konkret påpeget en række fejl, der nu skal følges op på. Det er de enkelte sygehuse allerede i gang med. Vi skal også sikre, at der ikke er nogle automatikker i systemet, så fejlene genopstår, siger Stehanie Lose, som vil drøfte sagen på onsdag med sine politiske kolleger på et møde i forretningsudvalget.

OUH vil i de sager, hvor der er sket store fejludbetalinger, holde møde med de faglige organisationer med krav om tilbagebetaling.

Oversigt

    Oversigt