I det fynske folks tjeneste

Ny kampagne: Nu vil Odense væk fra dumpe-pladsen

Arbejdsgivere, fagforeninger, uddannelses-institutioner, Odense Kommune og medier går sammen om at få 1.500 flere odenseanere i virksomhedspraktik

Foto: Odense Kommune

En storstilet kampagne, der starter mandag, skal nu få ledigheden ned i Odense.

Det sker i et helt nyt samarbejde, der involverer byens fagforeninger, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, Odense Kommune samt TV 2/Fyn, Fyens Stiftstidende og P4 Fyn.

På busser, gavle, i breve til arbejdsgivere og med et storstilet event den 11. september, hvor en række kendisser ringer rundt til fynske virksomheder, skal virksomhederne overtales til at tage en ledig i virksomhedspraktik.

Vi ved, at det virker, så det er oplagt at arbejde for at få flere virksomhedspraktikpladser

Peter Rahbæk Juel (S), Odenses borgmester

Ledigheden i Odense er med 4.840 ledige nemlig landets syvendehøjeste. Målet er klart - at få 1.500 flere i virksomhedspraktik og ud af arbejdsløshedskøen.

Ambitiøst mål

Men det er et initiativ, der har været nogen tid undervejs.

Allerede det såkaldte Carsten Koch-udvalg foreslog i april 2017, at Odense Kommune skulle nedsætte et såkaldt governance board til at sætte en række beskæftigelsesfremmende initiativer i gang.

Læs også Ledige fandt selv job - men endte i løntilskud efter opringning fra jobcenter

00:15

Det glæder den fynske erhvervsmand Jørn Tolstrup Rohde meget, at sådan et initiativ som dette nu er fremme. 

Luk video

En af deltagerne i udvalget, den kendte fynske erhvervsmand Jørn Tolstrup Rohde, der blandt andet er bestyrelsesformand i Thorborg-koncernen, glæder sig over, at initiativerne nu nyder fremme.

- Det er ærgerligt, at vi er i en situation, hvor vi ikke har samlet det op tidligere, men jeg mener, at vi sagtens kan bringe Odense på højde med landsgennemsnittet. Det er måske ambitiøst, men det giver Odense en gevinst på cirka 150 millioner kroner, hvis alle efterfølgende får et job, siger Jørn Tolstrup Rohde.          

Beskæftigelsesalliancen

Beskæftigelsesalliancen blev etableret i efteråret 2017 og udspringer af anbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odenses (BTFO) - det såkaldte Carsten Koch-udvalg. Her lød en af anbefalingerne, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der kunne implementere de anbefalede indsatser.

Alliancen består af repræsentanter fra virksomheder, a-kasser og fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og kommunen.

Udover de fire partnere i alliancen er der udvalgt en række centrale aktører, som tilsammen tæller i omegnen af 50.

Kampagnen koster 700.000 kroner. De penge er tjent hjem, hvis bare syv af de 1.500 nye virksomhedspraktikanter kommer ud af ledighedskøen, viser kommunens beregninger.

Kommer alle i job, har Odense Kommune sparet mellem 150 og 170 millioner kroner.

Det virker

Der er en god grund til, at Beskæftigelsesalliancen har valgt virksomhedspraktik som redskab til at få flere ledige ud af arbejdsløshedskøen.

Det er, fordi det virker. 

Læs også Fem fynske kommuner får penge til at få flere flygtninge i job

00:21

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), mener, at det er muligheden for, at virksomhed og den ledige kan prøve hinanden af, der er baggrunden for de gode resultater.

Luk video

Odense Kommunes virksomhedsstatistik fra 2017 viser, at 33 procent  af de ledige, der var i virksomhedspraktik, var selvforsørgede 13 uger efter praktikopholdet.

Ifølge Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er det muligheden for, at virksomhed og den ledige kan prøve hinanden af, der er baggrunden for de gode resultater.

- Det er gratis, og parterne får lov til at se hinanden an i en arbejdssituation. Vi ved, at det virker, så det er oplagt at arbejde for at få flere virksomhedspraktikpladser, siger Peter Rahbæk Juel.

Man ser hinanden an

Helt gratis kan virksomheden i fire, otte eller tretten uger få mulighed for at tage stilling til, om der er basis for at ansætte den ledige, og om der er tale om et match.

Men opholdet kan også være med til at skabe afklaring hos den ledige eller klæde den ledige på til at søge job i andre virksomheder.

Under virksomhedspraktikken får den ledige den samme offentlige ydelse som hidtil.

Der er mulighed for at deltage i flere virksomhedspraktikker, og den ledige kan også selv indgå aftaler.

Hvis man er rask og rørig og ikke har tungtvejende grunde som sygdom, lang transport eller børnepasning som undskyldning, har man ret og pligt til at tage imod et tilbud om virksomhedspraktik, hvis man vil bevare sin offentlige ydelse.

Målet med kampagnen

Ledighedstallet skal i 2020 ligge på landsgennemsnittet. Erhvervsfrekvensen – det vil sige antallet af borgere, der enten er i arbejde eller vil kunne arbejde – skal ramme landsgennemsnittet i 2027.

Mens det samlede ledighedstal i november 2017 var på 5.3 procent, var tallet 11.6 procent for akademikere under 30 år – hvilket svarer til 515 unge akademikere i ledighedskøen

Odense kæmper blandt andet med en ganske høj ledighed blandt akademikere, HK’ere og 3F’ere, og i de seneste tal havde byen landets 7. højeste ledighed.

Den vil parterne have ned på landsgennemsnittet senest i 2020.

Kampagnen for at skabe 1.500 flere virksomhedspraktik-pladser indebærer, at Odense vil være blandt de ti kommuner i landet, hvor flest ledige er i virksomhedspraktik og dermed tættere på beskæftigelse, hvis man når i mål. 

Det foreløbige højdepunkt i kampagnen bliver et event-show i IKEA den 11. september, hvor en række fynske kendisser ringer rundt til odenseanske virksomheder for at få dem til at oprette en virksomhedspraktikplads.

Virksomhedspraktikken

I 2018 har private virksomheder haft 1784 odenseanere i virksomhedspraktik, mens det offentlige har 614 praktikanter.

500 af virksomhederne, der har haft ledige i virksomhedspraktik, ligger i øvrigt uden for Odense Kommune.

Længden af praktik afhænger af, hvilken ydelse den ledige er på.

En typisk dagpengemodtager kan være fire uger i en privat virksomhed, en nyuddannet otte uger og jobparate kontanthjælpsmodtagere i 13 uger.

Næste fase i Beskæftigelsesalliancens fokus på at få flere odenseanere i job bliver at opfordre virksomheder til at tage ledige i lønnede tilskudsjob.

 

  Foto: Odense Kommune