Alfred snydt for 6.000 kroner: Boligforenings fejl koster flere lejere deres varmecheck

Flere svendborgensere missede en økonomisk hjælp på 6.000 kroner, fordi boligforening havde registreret varmekilden forkert i BBR-registret.

En boligforenings "sløseri" har kostet trængte gaskunder deres varmecheck.

Ifølge en beboers beregning skulle der være tale op helt op til 100 beboer i Svendborg Andels-Boligforening (SAB), der ikke har fået den varmende check i august, selvom alt peger på, at de er berettiget til den. 

- Det er slemt, det er det, siger beboer Alfred Zimmermann, der står bag estimatet.

Alfred Zimmermanns lejlighed og resten af SAB-afdelingen nummer 11 på Munkevænget i Svendborg fyrer nemlig med gas.

Fejlregisteret varmekilde

Gassen har fået varmeregningen til at stige eksplosivt. I september varslede SAB en stigning i aconto-varmen på 50 procent.

Varmechecken kunne derfor have varmet godt i Alfred Zimmermann og hans naboers lommer. 

Fejlen ligger i, at boligforeningen SAB ikke har registeret afdelingens varmekilde rigtigt i BBR-registeret. 

Noget som selskabet selv opdagede i marts, og varmekilden blev rettet til gas i BBR-registeret 8. april 2022.

Det skriver SAB i et brev til beboerne i afdelingerne 11, 12 og 13, der alle er ramt af fejlregisteringen. 

- De har ikke taget deres arbejde alvorligt nok, siger Alfred Zimmermann, der også kalder boligforeningens fejl "sløseri".

Og det har konsekvenser for folkepensionisten, der udover en højere acontovarme også fik en stor efterregning for varme i 2021. En regning som netop varmechecken var tiltænkt at afhjælpe.

- Jeg måtte låne penge af min søn, fordi jeg er folkepensionist og næsten ikke nogle penge har, fortæller Alfred Zimmermann.

Han støttes op af formanden i bestyrelsen i afdeling 11, Anne Dorthe Larsen.

- Det virkelig ærgerligt, at de ikke kan finde ud af få lavet tingene ordentligt, siger formanden, der er bekymret for sine beboere.

Direktør beklager

Direktøren i SAB, Thomas Jeppesen, siger, at han er enig i formandens betragtning. 

- Jeg er også bekymret, og det er beklageligt, siger direktøren.

Hvad har du tænkt dig at gøre ved det?

- Jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg har ikke hjemmel eller mandat til at hjælpe de her lejere økonomisk. Altså vi er en almen boligforening. Det, vi kan gøre, er at vejlede og hjælpe.

I har lavet en fejl. Skal I ikke kompensere for den?

- Men det vil være det samme som at agere bank i den her periode. Det kan vi ikke, svarer direktøren i SAB.

Han peger på, at den almene boligforening i april fik rettet dataene i BBR-registeret, men at Energistyrelsen benyttede et dataudtræk fra januar til at uddele varmecheckene.

Et dataudtræk hvor de rettede data altså ikke indgik.

I brevet til de berørte beboere gør boligforeningen opmærksom på, at det vil være muligt at ansøge om varmechecken i starten af 2023 for alle dem, der ved en fejl, ikke har fået checken udbetalt.

Ikke godt nok

Den nye ansøgningsrunde tilfredsstiller dog hverken Anne Dorthe Larsen eller Alfred Zimmermann.

- Det må jeg indrømme, det synes jeg ikke er godt nok, siger Anne Dorthe Larsen.

Direktør Thomas Jeppesen oplyser, at han sammen med landsforeningen Danmarks Almene Boliger (BL) har foreslået Energistyrelsen at køre en ny automatisk udbetaling med de rettede data. 

Noget der dog ikke tyder på at komme til at ske.

I stedet skal beboerne i SAB, der ved en fejl ikke har fået en varmecheck, altså indsende en ansøgning til en supplerende ansøgningsrunde i starten af 2023.

Det er dog stadig uvist, hvornår ansøgningsrunden præcist vil finde sted, og om beboerne i SAB overhovedet vil få nogle af de supplerende varmechecks.

I et mailsvar fra Energistyrelsen til Alfred Zimmermann dateret til 15. september 2022, skriver styrelsen om tidshorisonten, at "det er et stort arbejde, som tager tid."

- Energistyrelsen arbejder på at blive klar hurtigst muligt i det nye år. Der skal først oprettes et it-system, som skal kunne håndtere ansøgningerne. Derudover skal der udstedes en bekendtgørelse, udarbejdes administrationsgrundlag, være personale med videre, lyder det i mailen.

- Hvis vi får pengene, tyder meget på, at det er et helt år forsinket, siger Alfred Zimmermann.

Ligesom Alfred Zimmermann bliver mange fynboer ramt af energikrisen. Fortæl os, hvordan den påvirker din hverdag

Oversigt

    Oversigt