I det fynske folks tjeneste

Brugerundersøgelse af Jobcenter Svendborg

600 brugere af Jobcenter Svendborg får nu mulighed for at give svar på, hvordan de oplever jobcentret.

Svendborg Jobcenter laver en brugerundersøgelse for at blive bedre til at betjene borgerne.

Jobcentretvil gerne vide, hvordan borgerne oplever samtaler med ansatte, for Jobcentret ønsker, at borgerne oplever at blive mødt af velforberedte medarbejdere og inddraget i en konstruktiv dialog.

- Formålet med undersøgelsen er, at vi bliver klogere på, hvordan vi kan blive endnu bedre til at servicere borgerne. Her er det oplagt at spørge vores brugere om, hvad der fungerer godt, og hvor vi kan forbedre os, siger jobcenterchef Birgit Bagge, Jobcenter Svendborg.

Resultatet af undersøgelsen forventes færdigt i begyndelsen af det nye år.