I det fynske folks tjeneste

Hjælp til at spotte overgreb

Svendborg Kommune har lavet en hjemmeside med hjælp til borgere og kommunalt ansatte, der har mistanke eller viden om at børn eller unge er udsat for vold eller andre overgreb.

02:01

1 af 2

Under overskriften, Vores fælles børn, giver hjemmesiden adgang til en række værktøjer til borgere og kommunalt ansatte, der står overfor den svære beslutning, det er, at anmelde en nabo, kollega eller et familiemedlem for overgreb mod et barn eller et ungt menneske.

Siden hjælper med at vurdere mistanken, hvis man er i tvivl blandt andet med et bekymringsbarometer.

Ved konkret viden om overgreb kan man finde relevante telefonnumre og oplysninger om, hvordan man skal reagere.

Særligt for personale

Personale indenfor børn- og ungeområdet i Svendborg Kommune har særlige forpligtelser i tilfælde af vold og overgreb mod børn og unge.

Samtidig risikerer personale at blive uretmæssigt mistænkt for overgreb.

Derfor rummer siden, Vores fælles børn, den nyeste viden på området og en handleguide for medarbejdere.

Vores fælles børn har sit eget site på Svendborg Kommunes hjemmeside, men kan også findes på skolernes og daginstitutionernes intranet.

Tjek siden ud på linket øverst til venstre

Til Vores fælles børn