I det fynske folks tjeneste

Lukningen af Skårup står fast

Skårup Seminarium skal lukke. Det besluttede bestyrelsen for University College Lillebælt endnu en gang på et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag.

Bestyrelsen for University College Lillebælt står fast på beslutningen om at lukke Skårup Seminarium ved Svendborg.

Beslutningen var dog ikke enstemmig. Som ved beslutningen i december stemte tre bestyrelsesmedlemmer mod lukningen.

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde blev afholdt, fordi der blev stillet spørgsmålstegn ved om proceduren og det juridiske grundlag var i orden, da beslutningen blev truffet. En advokat afgjorde dog i sidste uge, at grundlaget var i orden.

Den helt endelige beslutning bliver dog først truffet på et bestyrelsesmøde 9. februar efter at Region Syddanmark har afgivet sit høringssvar til University College Lillebælt.