I det fynske folks tjeneste

Millioninvestering i digital læsning

Eleverne på en række skoler i Svendborg får efter sommerferien mulighed for at fordybe sig i YouTube, blogs, Mindmaps og Googles stjernevisning.

Kommunen spytter sammen med Udviklingspuljen ved Styrelsen for Bibliotek og Medier næsten 1.3 millioner kroner i det digitale projekt, der skal lære eleverne på folkeskolerne og privatskoler at navigere i den digitale jungle.

- Det handler om, at eleverne via visuelle digitale arbejdsmetoder skal blive bedre til at lære og får udbytte af undervisningen. Vi lever i en elektronisk tidsalder. Derfor skal vi selvfølgelig bruge de metoder og teknologiske hjælpemidler, der er en naturlig del af elevernes hverdag, forklarer Merete Skjødt Jørgensen, tovholder på udviklingsprojektet i Svendborg Kommune.

Det nye projekt starter efter sommerferien, og formålet er, at give eleverne bedre kompetencer indenfor digitale medier, den faglige læsning samt problemorienteret undervisning.