Se billederne: Hasselmus spottet i fynsk grusgrav

Den sjældne gnaver hasselmusen, som fik en bro til 18 millioner, opholder sig for tiden i en grusgrav ved Kirkeby Sand på Sydfyn.

Danmarks eneste gnaver af arten "syvsover"' er nok mest kendt for, at den fik sin egen bro til 18 millioner kroner. En bro som den ikke rigtig ville bruge. 

Nu er hasselmusen spottet få kilometer vest for broen i en grusgrav, som nærmest er designet til hasselmus.

- Det er altid sjovt at have sådan nogle dyr, men der er meget arbejde i det, siger Nanna Swane Lund, chefgeolog i NCC Industry, Råstoffer til TV 2 Fyn.

250 redekasser

Sammen med Hvidkilde Gods har NCC, som ejer grusgraven, arbejdet for at skabe et miljø, hvor den truede gnaver kan overleve.

- Da vi blev klar over, at hasselmusen fandtes i området, satte vi et større arbejde i gang for at sikre de bedste forhold for den lille syvsover. I samarbejde med Hvidkilde Gods brugte vi derfor to år på at optimere skovarealerne omkring grusgraven til hasselmusegnet skov, inden råstofindvindingen kunne begynde i 2009. Arbejdet er fortsat i gang, da skoven løbende bliver vurderet og tilpasset efter de rigtige forhold for hasselmusen, siger Nanna Swane Lund i en pressemeddelelse.

Hasselmusen har siden 2007 opholdt sig i redekasserne.
Hasselmusen har siden 2007 opholdt sig i redekasserne.
Foto: NCC

Ved grusgraven er der opsat omkring 250 redekasser til hasselmus, og musens tilstedeværelse er registreret i kasserne siden 2007. Ifølge Nanna Swane Lund er der typisk mellem 20 og 40 reder hvert år.

- Selvom hasselmusen går i hi om vinteren og primært er aktiv om natten i sommerperioden, har vi masser af dokumentation for, at den trives godt her i grusgraven. Sammen med vores eksterne konsulent fra Rambøll tager vi hvert år ud og undersøger materialet i de opsatte redekasser. Derefter tømmer vi kasserne og gør klar til næste hold, siger Nanna Swane Lund i pressemeddelelsen.

Bro til 18 millioner

Hasselmusen er sjælden i Danmark og lever kun få steder. Arten har et af sine kerneområder på Sydfyn.

Netop her har den også været genstand for ophedet debat i forbindelse med, at der blev opført en såkaldt faunapassage over Svendborgmotorvejen.

Hasselmusen er blevet spottet i en grusgrav på Sydfyn.
Hasselmusen er blevet spottet i en grusgrav på Sydfyn.
Foto: NCC

En bro primært til hasselmusen, som dog aldrig rigtigt har brugt broen.

Broen stod færdig i 2008 og blev bygget for at sikre, at især den truede hasselmus, men også andre dyr ikke led under motorvejens ankomst.

Hasselmusen

Hasselmusen på vej ud af en redekasse.
Hasselmusen på vej ud af en redekasse.
Foto: NCC