I det fynske folks tjeneste

Se billederne: Hasselmus spottet i fynsk grusgrav

Den sjældne gnaver hasselmusen, som fik en bro til 18 millioner, opholder sig for tiden i en grusgrav ved Kirkeby Sand på Sydfyn.

00:55

Hasselmusen er sjælden i Danmark og lever kun få steder. Video: Video: Morten Albek/NCC Redigering: Maja Kærhus Jørgensen

Danmarks eneste gnaver af arten "syvsover"' er nok mest kendt for, at den fik sin egen bro til 18 millioner kroner. En bro som den ikke rigtig ville bruge. 

Nu er hasselmusen spottet få kilometer vest for broen i en grusgrav, som nærmest er designet til hasselmus.

- Det er altid sjovt at have sådan nogle dyr, men der er meget arbejde i det, siger Nanna Swane Lund, chefgeolog i NCC Industry, Råstoffer til TV 2 Fyn.

Læs også Køer skal få den forsvundne hasselmus tilbage

250 redekasser

Sammen med Hvidkilde Gods har NCC, som ejer grusgraven, arbejdet for at skabe et miljø, hvor den truede gnaver kan overleve.

- Da vi blev klar over, at hasselmusen fandtes i området, satte vi et større arbejde i gang for at sikre de bedste forhold for den lille syvsover. I samarbejde med Hvidkilde Gods brugte vi derfor to år på at optimere skovarealerne omkring grusgraven til hasselmusegnet skov, inden råstofindvindingen kunne begynde i 2009. Arbejdet er fortsat i gang, da skoven løbende bliver vurderet og tilpasset efter de rigtige forhold for hasselmusen, siger Nanna Swane Lund i en pressemeddelelse.

Hasselmusen har siden 2007 opholdt sig i redekasserne. Foto: NCC

Ved grusgraven er der opsat omkring 250 redekasser til hasselmus, og musens tilstedeværelse er registreret i kasserne siden 2007. Ifølge Nanna Swane Lund er der typisk mellem 20 og 40 reder hvert år.

- Selvom hasselmusen går i hi om vinteren og primært er aktiv om natten i sommerperioden, har vi masser af dokumentation for, at den trives godt her i grusgraven. Sammen med vores eksterne konsulent fra Rambøll tager vi hvert år ud og undersøger materialet i de opsatte redekasser. Derefter tømmer vi kasserne og gør klar til næste hold, siger Nanna Swane Lund i pressemeddelelsen.

Læs også Efter fem år: Ingen mus på hasselmus-bro

Bro til 18 millioner

Hasselmusen er sjælden i Danmark og lever kun få steder. Arten har et af sine kerneområder på Sydfyn.

Netop her har den også været genstand for ophedet debat i forbindelse med, at der blev opført en såkaldt faunapassage over Svendborgmotorvejen.

Hasselmusen er blevet spottet i en grusgrav på Sydfyn. Foto: NCC

En bro primært til hasselmusen, som dog aldrig rigtigt har brugt broen.

Broen stod færdig i 2008 og blev bygget for at sikre, at især den truede hasselmus, men også andre dyr ikke led under motorvejens ankomst.

Læs også Nu kan musen til 18 millioner ses på Fyn

Hasselmusen

Hasselmusen er ikke en ægte mus, men den eneste art af syvsovere i Danmark og Schleswig-Holstein.

 

Den er sjælden og opført på IUCNs rødliste over truede arter og nyder særlig beskyttelse i hele Europa. Som såkaldt bilag 4-art er vi derfor forpligtet til at sikre arten og dens levesteder.

 

Hasselmusen har i Danmark sine kerneområder på Sydfyn og ved Gråsten, samt mindre bestande i skovene ved Sorø og Hvalsø. Især bestandene ved Gråsten og på Sjælland er små og isoleret, mens den fynske bestand er mere stabil.

 

Kilde: Naturstyrelsen

Se mere

Hasselmusen på vej ud af en redekasse. Foto: NCC