Stor sparerunde: Skidtet får lov til at ligge og græsset bliver ikke slået

Alle kroge i budgettet var endevendt og intet område var for småt, da Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg torsdag aften svang den store sparekniv.

Opgave var klar. Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg kommune skulle finde besparelser på en million kroner på budgettet i år.

Et stort sparekatalog har være i høring, og stort set alle de foreslåede besparelser blev det nikket ja til.

Der skal ikke længere fejes i kommunens skolegårde, elever på fri- og privatskole får ikke længere fri befordring og der indføres et gebyr for overnatning på skoler.

Tilskud til Sydfyns Flyveplads på Tåsinge trappes ned, der bliver færre penge til at fælde farlige træer og mindre græsslåning af kommunens grønne arealer.

Svend Film og Festdage, Svendborg Event og Go2Green mister del af det kommunale tilskud.

- Det siger noget om, at økonomien er meget stram. Det tror jeg heller ikke, at kommer bag på nogen af dem, der bor i Svendborg. Når vi i alt skal spare 100 millioner kroner, så skal man ud og støvsuge i alle hjørner, for at finde de her penge. Det kommer til at gøre ondt, og det bliver noget, der kan mærkes, siger Flemming Madsen (S), der er formand for udvalget.

Blå flag bevares

Enkelte punkter blev dog pillet ud af sparekataloget.

I spareplanen var der lagt op til at spare de blå flag væk ved Ballen, Christiansminde, Slotshagen, Smørmosen og Lundeborg. Den besparelse blev taget ud af planen.

Et tilskud til vedligeholdelse af private badebroer, hvor der er offentlig adgang, bevares, og kommunen fortsætter lejen af et strandareal ved Skårupøre.

Politikerne i udvalget var blevet bedt om at finde besparelser for en million kroner i 2019, 2,6 millioner i 2020 og 2,8 millioner kroner fra 2021 og frem.

Livreddere blev reddet af private

Udvalget fastholdt besparelsen på 36.000 til indkvartering af livreddere ved Chrisiansminde strand og opsætning af livreddertårnet.

I referatet står der: Udvalget bemærker, at private har tilbudt at videreføre livredderordningen ved Christiansminde, og derfor gennemføres besparelsen som foreslået.

Det er Trygfonden, der betaler livreddernes løn, mens Svendborg Kommune står for udgifter til indkvartering af livredderne og opsætning og nedtagning af livreddertårnet.

De opgaver har Hotel Christiansminde og tømrervirksomheden GK Kaysen nu tilbudt kommunen at varetage.

- Det kommer kommer til at gøre ondt, og der bliver noget det kan mærkes, siger Flemming Madsen (S), der er formand for udvalget.