I det fynske folks tjeneste

Svendborg siger ja til svinebrug

Et snævert flertal i Svendborg Byråd besluttede mandag aften at sige ja til ny svineproduktion, trods øget belastning af miljøet.

1 af 9

Det er godset Løjtved ved Stenstrup, der har søgt om tilladelse til at opføre en svinestald. Den slags miljø-sager behandles nu af kommunerne, der har overtaget opgaven fra de gamle amter.

Godset har søgt om at bygge stalden - sammen med en tilhørende gyllebeholder. Undervejs er projektet flyttet lidt længere væk fra Stenstrup by for at undgå lugtgener.

Men kommunens embedsmænd anbefalede alligevel, at stalden ikke må udlede nogen form for ammoniak eller kvælstof - fordi der ligger en mose i nærheden - og fordi vandløb i området vil kunne føre kvælstof videre til Nakkebølle Fjord, og dermed det sydfynske øhav, hvor en stor del er internationalt natur-beskyttelsesområde.

Men da sagen blev behandlet i kommunes tekniske udvalg, var der ikke stemning for så skrappe restriktioner.

Og med det mindst muligt flertal 15 mod 14 blev det er ja til flere svin på Løjtved Gods.

- Jeg syntes, at vi har truffet den rigtige beslutning. Men jeg erkender, at det er svært. Jeg kan godt høre argumenterne fra den anden side, det er ikke en helt oplagt beslutning at træffe, siger borgmester Lars Erik Hornemann, V, efter beslutningen.

Danmarks Naturfredningsforening over nu om de vilanke beslutningen.