I det fynske folks tjeneste

Svendborgs borgmester takker: Omkring 130 børn tilmeldt nødpasning

Forældre og børn i Svendborg Kommune kan nu få svar på, hvordan kommunens nødberedskab på kommunens skoler og daginstitutioner kommer til at foregå.

Foto: Morten Grundholm

Fredag eftermiddag kommer Svendborg Kommune med deres nødberedskab, der træder i kraft mandag den 16. marts.

- Det handler jo selvfølgeligt om at begrænse smitterisikoen i den her tid. I praksis er det jo os, der skal løse det, statsministeren meldte ud onsdag aften, fortæller Svendborg Kommunes borgmester, Bo Hansen (S).

Der bliver i kommunen etableret nødpasningsordninger både for skoleelever og børn i daginstitutioner, og i alt er der tale om cirka 133 børn i den sydfynske kommune, der skal nødpasses. 48 på skolerne og cirka 85 i daginstitutionerne.

- Tusind tak

Det er tal, borgmesteren er glad for.

- Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi forældrene så hurtigt kan omstille sig. Det er jo svært, at man på to døgn skal finde andre løsninger end institutionerne til så mange af vores børn, siger han og tilføjer:

- Det viser meget godt situationen, som vi er i. Folk har forstået alvoren i det her med, at vi skal gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe hinanden.

Især tallene for børn i dagtilbud, er kommunen taknemmelige for. De 85 børn, der skal nødpasses, svarer til cirka fire procent af kommunens i alt 2230 børn i kommunale og selvejende dagtilbud. Altså bliver cirka 96 procent af børnene passet andetsteds.

- Vi kan godt i sådan en tid komme til at kritisere hinanden for at hamstre og så videre, men alle udtrykker jo i virkeligheden et enormt ejerskab til at være med til at løse det her sammen.

Se hele Svendborg Kommunens nødberedskab her:

Skoler

Alle skolerne i den sydfynske kommune har oprettet et fleksibelt nødberedskab, som kan reguleres efter antallet af tilmeldte børn.

 

Der er både lærere, pædagoger og ledelse til stede på alle skolerne i kommunen.

 

Kommunen har valgt at have nødberedskab på samtlige skoler (de skoler, der har flere matrikler har samlet nødberedskab på en matrikel), så børnene møder ind i trygge omgivelser med kendte voksne.

 

- Vi minimerer risikoen for smitte spredning, når vi ikke blander børnene fra forskellige skoler. Forældre kan altid kontakte ledelsen, hvis der opstår behov for nødpasning, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

 

Alle elever og forældre skal holde sig opdateret via Aula, hvor der vil komme info fra lærerne om hjemmearbejde mm. - Det er ambitionen, at alle elever modtager så meget undervisning som muligt i perioden, omstændighederne taget i betragtning.

 

- Det er indgribende tiltag og en særlig situation, som kan gøre nogle af vores elever utrygge og bange, skriver Kommunen i pressemeddelelsen. Desuden opfordrer de forældrene til at se og tale om en oplysende film fra Sundhedsstyrelsen.

 

Personalet er sendt hjem og arbejder hjemmefra, og vil kunne kontaktes, som normalt via Aula.

 

Der er på nuværende tidspunkt i alt 48 elever tilmeldt nødpasning på tværs af alle skoler, og flere af dem har kun brug for enkelte dage. Kommunen har fleksible løsninger klar, hvis tallet går op eller ned.

 

Sådan ser det konkret ud:

 

 • Byhaveskolen/Tankefuld: Nødpasning – 5 elever tilmeldt – 5 pædagogiske personaler + ledelse
 • Issøskolen: Nødpasning Afdeling Kirkeby i SFO’en – 8 elever tilmeldt – 5 lærere/pædagoger + ledelse
 • Nymarkskolen: Ingen elever i nødpasning – nødberedskab stand by
 • Rantzausminde: Nødpasning i SFO’en – 3 elever tilmeldt – 1 pædagog + ledelse
 • Skårup Skole: Nødpasning i SFO’en – 1 elev tilmeldt – 3 lærere/pædagoger + ledelse
 • Stokkebækskolen: Nødpasning samles på Afdeling Gudbjerg – 5 elever tilmeldt – 3 lærere/pædagoger + ledelse
 • Thurø skole: Nødpasning i SFO’en – 3 elever tilmeldte – 2 lærere/pædagoger + ledelse
 • Tved Skole: Nødpasning i SFO’en – 7 elever tilmeldte – 2 pædagoger + ledelse
 • Tåsingeskolen: Nødpasning samles på Afdeling Sundhøj i SFO’en – 4 elever tilmeldt – 2 lærere/pædagoger + ledelse
 • Vestermarkskolen: Nødpasning i SFO’en – 1 elev tilmeldt – 1 pædagog + ledelse
 • Vestre Skole: Nødpasning i SFO’en – 7 elever tilmeldt – 4 lærere/pædagoger + ledelse
 • Ørkildskolen: Nødpasning samles på Afdeling Øst i SFO’en – 4 elever tilmeldt – 2 lærere/pædagoger + ledelse
Se mere

Daginstitutioner

Fra på mandag den 16. marts 2020 bliver der etableret nødpasning på dagtilbudsområdet som led i regeringens tiltag for at begrænse udbredelsen af corona-smitte.

 

Regeringen opfordrer generelt alle forældre og familier til at holde børnene hjemme, hvis de kan. Der er mulighed for nødpasning, hvis man er omfattet af de kriterier, som er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet:

 

 • Børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • Børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • Børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets hjem begrunder et nødpasningstilbud.

 

I alle kommunens dagtilbud har der været en dialog med forældre omkring behovet for nødpasning.

 

Af hensyn til smitterisiko samles nødpasningen ikke i større grupper, men etableres som udgangspunkt de steder, hvor der er et behov. Nødpasningen tilpasses løbende, hvis behovet ændrer sig.

 

På den baggrund bliver der i første omgang etableret nødpasning i 15 børnehuse og ved 9 dagplejere for op til ca. 85 børn. 

 

De steder der er givet tilsagn om nødpasning drejer sig på nuværende tidspunkt om:

 

Øbakkerne

 • Ollerup Børnehus
 • Kirkeby Børnehus
 • Stenstrup Børnehus
 • Solsikken
 • Lundby Børnehave

 

Vesterlunden

 • Skovlinden
 • Nordenvinden
 • Kernehuset

 

Østerdalen

 • Gudme Børnehus

 

Sundbyøster

 • Paraplyen
 • Humlebien
 • Børnely
 • Kobberbækken

 

Fyrtårnet

 • Rantzausminde Børnehave og Vuggeri
 • Mariasøstrenes Børnehus

 

Derudover hos 9 dagplejere

 

Har du som forælder uafklarede spørgsmål om nødpasning, så kontakt din pædagogiske teamleder. Du finder kontaktoplysninger her på www.dagtilbudisvendborg.dk - se under de enkelte børnehuse og dagplejegrupper.

 

Se mere

PPR og UU

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder alle hjemmefra. Alle kommunikationslinjer er åbne, og alle medarbejdere kan nås pr mail, telefon og Skype. PPR´s administration kan kontaktes som sædvanligt i den sædvanlige åbningstid. Aftalte møder og udadrettede aktiviteter i perioden aflyses, flyttes eller konverteres til ”fjernkommunikation” (telefon, mail, Skype).

 

UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning arbejder alle hjemmefra. Alle vejledere træffes på telefon og mail. Unge og forældre kan kontakte deres vejleder, hvis der er behov.

Se mere