Usædvanlig ugleinvasion på sydfynsk ø

Ugler er normalt en sjælden fugl i Danmark, men på Skarø i det sydfynske øhav, vrimler det lige nu med mosehornugler.

I løbet af den seneste uges tid har gæster og lokale borgere på Skarø observeret stor flokke af de store, lyse mosehornugler.

- Vi har set flokke med op til 20 ugler. De sidder i granplantagerne og om dagen sidder de ved molen, fortæller Preben V. Sørensen fra Skarø.

Her ligger Skarø

 
 

Mosehornuglen er i modsætning til mange andre uglearter en trækfugl, og de store flokke på Skarø er mosehornugler på træk.

- Vi har kun få ynglepar i Danmark, men det hænder, at mosehornuglerne er på træk her i landet. Den milde vinter lokker dem til nu, og på Skarø kan de nemt finde mosegrise og mus, som de jager, fortæller Henrik Kalckar Hansen, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening på Fyn.

Mosehornuglen er lidt mindre end en natugle, men har et stort vingefang. I modsætning til andre arter er den dagsaktiv og en trækfugl.

- Det er ganske usædvanligt at så mange mosehornugler på en gang er på Fyn, men vi skal nok ikke regne med at de bliver og yngler på Skarø, siger Henrik Kalckar Hansen.

Ligesom alle andre arter er mosehornuglen omfattet af totalt jagtforbud, og den står rødlisten over særligt truede arter.

Vis Skarø på et større kort

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

 

Oversigt

    Oversigt