I det fynske folks tjeneste

Hård tone på OUH: Ansatte uddannes i at tackle trusler

Som den første i landet har Fælles Akut Modtagelsen i Odense ansat en arbejdsmiljøkoordinator til at lære personalet at trappe konflikter ned.

00:13

På Fælles Akut Modtagelsen i Odense bliver medarbejderne trænet i at trappe konflikter med pårørende og patienter ned. Foto: Masoud Pouia

De små runde overfaldsalarmer ligger klar, så personalet kan tage dem på, når de møder ind.

Alle ydre døre kan lukkes med et enkelt tryk på en knap. Det gælder også den indre skal på Fælles Akut Modtagelsen, som kan lukkes ned ved hændelser i venteværelset.

- Jeg har haft pårørende eller patienter, der sådan har peget på mig og sagt "Du skal" og "Jeg vil have dit navn" eller "Jeg klager over dig"

Sali Bækholm Cabrera, sygeplejerske på FAM i Odense

Trusler er i så høj grad blevet hverdag blandt personalet, at kurser i konflikthåndtering og psykisk førstehjælp er en del af arbejdsdagen.

Fælles Akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital har som den første fælles akutmodtagelse i Danmark ansat en fuldtids arbejdsmiljøkoordinator, som primært skal arbejde med at forebygge vold og trusler.

- Om det er nødvendigt? Ja, det tænker jeg faktisk, det er. Der er jo desværre sket en udvikling i samfundet, hvor man kan se, at nogle ting bliver mere og mere rå, siger Trine Ann Peterson til TV 2/Fyn.

Ansatte trænes i konflikthåndtering

Trine Ann Peterson skal blandt andet analysere og evaluere arbejdsskader og hændelser med vold eller trusler om vold. Samtidigt trænes de ansatte og får undervisning i at de-eskalere og håndtere konflikter.

Verbale trusler på forskellige niveauer er en del af hverdagen for personalet på Fælles Akut Modtagelsen i Odense. 

I alt 22 gange sidste år var det så alvorligt, at medarbejderne anmeldte det, fordi de oplevede psykiske påvirkninger som følge af trusler og truende eller krænkende adfærd. I alt 26 gange i 2018 har medarbejderne anmeldte et chok som følge af agression og trusler fra mennesker. 

Men fornemmelsen er, at der er mange flere episoder, som ikke bliver registreret eller anmeldt af de ansatte.

- Der er selvfølgelig en grænse, og der skal ikke være nogen tvivl om, at man skal ikke blive syg af at gå på arbejde. Man skal heller ikke blive slået og alt muligt andet. Men jeg tror bare, vi bliver nødt til at erkende, at vi møder patienter, som nogen gange er der, siger Trine Ann Peterson.

 

Læs også Stormede skadestuen: 29-årig med bandetilknytning stukket ned

Kurser i konflikthåndtering

På Fælles Akut Modtagelsen i Odense arbejder arbejdsmiljøkoordinatoren sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne på, at situationerne ikke skal komme dertil. Med løbende kurser i de-eskalering af konflikter og grundig debriefing arbejder man målrettet med en forebyggende indsats.

- Tit handler det om at få afstemt, hvad forløbet er her hos os. Hvad kan de forvente, og hvad er det vi kigger på i det samlede billede med alle de patienter, vi har, fortæller Sali Bækholm Cabrera, som er sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant.

Personalet oplever, at konflikterne opstår, fordi borgerne er pressede og stressede, når de kommer ind på Fælles Akut Modtagelsen. Både pårørende og patienter er blevet mere konfronterende. 

- Jeg har haft pårørende eller patienter, der sådan har peget på mig og sagt "Du skal" og "Jeg vil have dit navn" eller "Jeg klager over dig", fortæller Sali Bækholm Cabrera.

 

Læs også Taler du pænt?: Tonen er blevet mere rå, mener fynboerne

På mange offentlige arbejdspladser er trusler en del af hverdagen. I 2017 var der 6.487 anmeldelser af vold og trusler mod offentligt ansatte i Danmark – det svarer til 17 om dagen.

Indsatsen på Fælles Akutmodtagelsen i Odense har gjort medarbejderne mere trygge og det har hjulpet at fokusere på den gode dialog med patienter og pårørende.

Arbejdsmiljøkoodinatorens kalender er fyldt med kurser resten af året. 

- Vi har ikke haft episoder efterfølgende, hvor det ikke har virket, fortæller Trine Ann Peterson.

Taler du pænt?

Den kommende uge sætter TV 2 og TV 2’s regioner fokus på tonen i det offentlig rum.

 

En megafon-undersøgelse fortaget for TV 2 og offentliggjort mandag, viser at 76 procent af danskerne og 74 procent af fynboerne er helt enig eller overvejende enig i, at tonen mellem folk i det offentlige rum generelt er grovere i dag end for ti år siden.

 

I alt har 3030 svaret i undersøgelsen.