Flertal ønsker totalforbud mod privat fyrværkeriafbrænding

Selvom et flertal vil forbyde salg af fyrværkeri til private, viser en prognose, at danskerne vil bruge flere penge på fyrværkeri i år.

Hver en villavej i det ganske danske land forvandles til et virvar af farver og høje lyde, når det nye år skydes ind med fyrværkeri.

Men det skal være slut, mener et flertal af danskerne.

Hele 53 procent af danskerne er enten helt eller overvejende enige i, at man skal forbyde salg af fyrværkeri til private. Det viser en undersøgelse, som Megafon har lavet for TV 2.

Omvendt er 39 procent af danskerne enten helt eller overvejende uenige i, at der skal indføres et totalforbud.

Skærmbillede 2023-12-27 070057
Foto: Megafon for TV 2

Antallet af danskere, som ønsker et totalforbud, er steget i forhold til en tidligere måling, som TV 2 fik Megafon til at gennemføre i 2021.

Her var 46 procent helt eller overvejende enige i, at der skal indføres et totalforbud, altså syv procentpoint færre end nu.

Skærmbillede 2023-12-27 070205
Foto: Megafon for TV 2

Med de nuværende regler må der sælges fyrværkeri til private fra 15. december, og så må man skyde krudtet af i løbet af en periode på seks dage mellem 27. december og 1. januar.

De regler kan dog blive ændret. I hvert fald har regeringen fremsat et lovforslag, som skal begrænse afbrændingen af fyrværkeri til kun at finde sted mellem 31. december og 1. januar.

Det forslag bakker mange danskere tilsyneladende op om. I hvert fald er hele 75 procent af de adspurgte helt eller overvejende enige i, det er en god idé at begrænse affyring af fyrværkeri til dette tidsrum.

Lovforslaget bliver fremsat i anden halvdel af februar og gælder fra næste nytår, altså 2024/2025.

Samtidig skal det gøres dyrere at overtræde reglerne, så det fremover skal koste en bøde på 2500 kroner og ikke 2000 kroner, mener regeringen.

Danskerne køber som aldrig før

Man kunne måske fristes til at tro, at danskerne havde skruet ned for indkøbet af fyrværkeri, når flere og flere vil forbyde salg til private. Men det er langt fra tilfældet.

En prognose fra Dansk Erhverv viser, at danskerne i år vil købe fyrværkeri som aldrig før. De forventes nemlig at købe for hele 450 millioner kroner, hvilket er 100 millioner kroner mere end sidste år.

26 procent af de danske husstande forventer at bruge penge på fyrværkeri, hvilket er flere end de 19 procent, som købte fyrværkeri sidste år.

I Vestjylland forventer hver husstand i gennemsnit at bruge 330 kroner på fyrværkeri, hvilket er det højeste i landet.

Oversigt

    Oversigt