Regentparret besøgte Ærø

Regentparret besøgte tirsdag Ærø. Kongeskibet Dannebrog anløb Ærøskøbing Havn kl. 10.00 og blev mødt med en salut på 27 skud fra Det Fynske Salutbatteri.

Efter modtagelsen på Havnen spadserer Regentparret til Ærø Rådhus.

Fra Ærø Rådhus går turen østpå til søfartsbyen Marstal. Første stop er ved det nye mindemærke for faldne krigssejlere på Marstal Havn.

Fra mindesmærket går turen videre til et kulturhistorisk og maritimt besøg på formidlingsprojektet skonnerten "Bonavista", der ejes af Nationalmuseet.

Skonnerten blev halet på land i begyndelsen af 2008 og skal indtil 2012 gennemgå en større restaurering, for at være klar til søsætning i 2012. Nationalmuseets direktør vil være til stede ved besøget.

Besøger Marstal Ældrecenter

Fra "Bonavista" går turen for Hendes Majestæt Dronningen til uddannelsesstedet VUC ÆRØ og efterfølgende Marstal Ældrecenter.

Medens HM Dronningen er på VUC og Marstal Ældrecenter besøger HKH Prinsgemalen Marstal Sejlklub og får et indblik i det maritime miljøs betydning for børn og unge på Ærø.

Optimistsejlerne har fået fri fra skole og står klar til at møde Prinsgemalen, og se, at han døber klubbens nye optimistjol-ler.

Efter besøget i Sejlklubben spadserer Prinsgemalen til MÆC for at mødes med HM Dronningen og 160 spændt ventende frokostgæster.

Første besøg på en golfbane

På Ærøs vestligste punkt, ved Skjoldnæs Fyr, ligger Ærø Golfklubs smukke anlæg, og her skal HM Dronningen for første gang aflægge officielt besøg på en golfbane.

4 buggys står klar til at transportere Dronningen og en del af følget rundt på den smukke 18 hullers length seasidebane, der har udsigt til Danmark og de tidligere Hertugdømmer.

På banen er golfklubbens medlemmer klar til at slå ud, og hvem ved, måske foranlediges ceremonimesteren til at slå et slag eller to.

Voldstedet fra Kong Niels i 1100-tallet

Efter besøget på Ærø Golfbane kører HM Dronningen til "Søbygaard", et kulturhistorisk klenodie, der kan føres tilbage til Hertug Hans Den Yngre (1580). Voldstedet kan føres helt tilbage til Kong Niels i 1100-tallet.

Medens Dronningen er på golfbanen og "Søbyggard" drager Prinsgemalen på virksomhedsbesøg.

Først besøges mikro-bryggeriet Rise Bryggeri, der har brygget øl siden 2005.

Efter bryggeri-besøget drager Prinsgemalen til Søby Værft A/S, der er øens største erhvervsvirksomhed med ca. 200 ansatte. Værftet er hovedleverandør af marinehjemmeværnsfartøjer.

Besøg slutter med kor på kajen

Dagens program slutter i Ærøskøbing. Her mødes Regentparret på Ærø Sygehus - en medicinsk/kirurgisk afdeling under Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus.

Fra sygehuset går turen til Ærøskøbing Kirke, hvor Regentparret vil deltage i en aftenssangsgudstjeneste i anledning af kirkens 250 års jubilæum.

Kl. 22 lægger Kongeskibet fra kaj. På kajen synger rytmisk kor og havnen vil være oplyst af fakler.

Læs mere

TV2/FYN sender fra Ærø