Skandalesag fra Højstrupparken får konsekvenser: Vil skærpe krav til asbesthåndtering i Vollsmose

Boligforeningen FAB vil øge fokus på, hvilke underentreprenører store hovedentreprenører som Enemærke & Petersen har med sig, når de byder på opgaver. Meldingen kommer som konsekvens af asbestsagen fra Højstrupparken, hvor nedbryderfirmaet BR Miljøtech onsdag blev smidt på porten, efter at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har afsløret mangelfuld asbesthåndtering.

Der er behov for en ny tilgang til både store hovedentreprenører og disses valg af underentreprenører ved fremtidige udbud af store byggeopgaver.

Det siger byggechef Henrik Max Rasmussen fra boligselskabet FAB, efter at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn i denne uge har kunnet afsløre mangelfuld håndtering af asbest fra nedriverfirmaet BR Miljøtech i forbindelse med FAB's igangværende renovering af over 600 boliger i Højstrupparken i Odense. 

Et projekt, der løber op i en samlet pris på over 700 millioner kroner.

Som konsekvens af afsløringerne valgte hovedentreprenøren på opgaven, Enemærke & Petersen, onsdag at afbryde samarbejdet med nedriverfirmaet BR Miljøtech, som også tidligere i forbindelse med et andet stort projekt i Herning er blevet kritiseret for at håndtere asbest og andre farlige stoffer på en tvivlsom måde.

- Det, vi har svært ved at styre, er, hvem der bliver underentreprenør. Det er der, jeg tror, vi skal have større fokus, siger Henrik Max Rasmussen.

Han forklarer, at det både gælder, når Enemærke & Petersen nu skal ud og finde en ny nedbryder til at erstatte BR Miljøtech i Højstrupparken, men også i fremtiden i forhold til andre opgaver, som for FAB's vedkommende venter i Vollsmose.

Vil stille flere krav

I forhold til Enemærke & Petersens jagt på en ny nedbryder til at fjerne blandt andet asbest i Højstrupparken, siger Henrik Max Rasmussen, at det er noget, som FAB "vil følge meget tæt".

- Og vi vil, i det omfang, det er muligt, forsøge at sikre os, at den pågældende underentreprenør har de fornødne kompetencer til at udføre den her opgave. Det er klart, at det har vi meget stort fokus på.

Boligselskabet FAB har informeret beboerne i Højstrupparken omkring asbestsagen, og hvad det eventuelt kan betyde.
Boligselskabet FAB har informeret beboerne i Højstrupparken omkring asbestsagen, og hvad det eventuelt kan betyde.

Inden længe venter en anden stor opgave for FAB, nemlig i Birkeparken i Vollsmose, hvor der både skal rives ned og bygges om. Her vil asbestsagen fra Højstrupparken påvirke det udbud, der skal gennemføres.

- I det udbudsmateriale, vi sender ud, vil vi i det omfang, vi kan, sikre os, at både entreprenør - og muligvis også underentreprenører – skal leve op til nogle mere specifikke krav. Det kan eksempelvis være, at vi måske kommer til at indskrive et krav om, at der skal foreligge dokumentation for, hvor mange påbud fra Arbejdstilsynet, de har haft i forbindelse med de her ting (håndtering af asbest og andre farlige materialer, red.), siger Henrik Max Rasmussen.

- Det andet er måske, at vi vil stille krav til, at store entreprenører i forbindelse med deres bud beskriver nærmere, hvordan de har tænkt sig at styre og kontrollere deres underentreprenører på det her område, tilføjer han.

Tillid til Enemærke & Petersen?

Mens nedriverfirmaet BR Miljøtech nu bliver fjernet fra byggepladsen i Højstrupparken, så er Enemærke & Petersen der fortsat. Det er selvsamme hovedentreprenør, hvis byggeledelse, som beskrevet tidligere på ugen, flere gange har afvist en gruppe elektrikeres bekymringer og sendt dem direkte ind for at arbejde i områder forurenet med asbest.

Hvordan ser I som bygherre på Enemærke & Petersens rolle i den her sag?

- Jeg tror, at man har lært rigtigt meget af det her forløb, herunder nok også at være lydhør over for håndværkere, der kan være bekymrede i forhold til miljøsaneringen, siger Henrik Max Rasmussen og tilføjer:

- Vi har sammen med vores rådgiver en tæt dialog med Enemærke & Petersen for at sikre, at asbestsaneringen fremadrettet bliver håndteret bedre. Og både jeg og vores rådgiver har en tæt dialog med den øverste ledelse hos Enemærke & Petersen.

Har I fortsat fuld tillid til Enemærke & Petersen?

- Som sagt så har jeg og vores rådgiver en meget tæt dialog med Enemærke & Petersens ledelse, og de er bevidste om, at den her sag er alvorlig. Og de tager det alvorligt. Det gør de.

Så du har tillid til dem?

- Jeg har tillid til, at de i den videre proces har et helt andet fokus på den her problemstilling, end de har haft tidligere, lyder det fra Henrik Max Rasmussen.

Tilliden til Enemærke & Petersen er dog langt fra tilstede hos Jesper Pedersen, der fik asbestsagen til at rulle.

Asbestsagen fra Odense

Oversigt

    Oversigt