Kamp om at blive ny biskop: Fire præster vil være i spidsen for Fyn

Knap er den ene valgkamp overstået, før den næste ruller løs. Fire fynske præster kappes lige nu om at blive den næste biskop over Fyens Stift.

Måske panikker du nu og tænker: Hvilket valg, hvad skal jeg stemme, og hvad er en biskop overhovedet? 

Bare rolig. 

Hvis du ikke har helt styr, hvad en biskop egentlig er for en størrelse, skal du sikkert ikke stemme. 

Hvis du derimod sidder i et af de 165 menighedsråd på Fyn, eller er en af de knap 200 præster, skal du stemme på en af de fire kandidater. I alt afgør 1.446 stemmer, hvem der overtager bispeembedet efter nuværende biskop Tine Lindhardt. Hun fratræder med udgangen af januar 2023.

I øvrigt er biskoppens job at være chefen for det hele. I kirkelig sammenhæng kaldet øverste myndighed i kirkelige og administrative anliggender i Fyens Stift. 

Danmark er delt op i ti stifter med hver sin biskop plus en i Grønland. Biskopperne har en lang række opgaver, for eksempel at føre tilsyn med, hvordan præsterne passer deres arbejde.

Dorthe, Mads, John eller Jørgen?

Det er lykkes fire præster at samle mere end de 75 stillere, som det kræver at stille op til selve valget. 

Det er Dorthe Tofte-Hansen, sognepræst i Dalum Kirke, Mads Davidsen, studielektor på Pastoralseminariet i København, John Pretzmark Ramskov, sognepræst i Sanderum og Dyrup kirke og endelig Jørgen Bendixen, sognepræst i Vor Frue Kirke i Odense. 

Frem til nytår er der vælgermøder og debatter for de for de fire bispekandidater. Forskelle skal ridses tydeligt op, og det kan blive noget af en opgave. For de fire præster er meget enige om mindst én mærkesag.

Pas på præsterne

Det er at passe godt på præsterne. Dels på de allerede ansatte, og dels gøre det attraktivt at søge et embede på Fyn for en nyudklækket præst. Præstemangel er nemlig en udfordring, som en kommende biskop vil have stående øverst sin to-do liste. 

Det er alle fire kandidater enige om. De har også alle fire fokus på det gode arbejdsmiljø.

Spørgsmålet er, hvordan kandidaterne helt præcist vil arbejde for at beholde de nuværende præster og tiltrække nye? Hvordan vil de konkret sikre et godt arbejdsmiljø? 

Det vil de kommende debatter vise.

Fællesskaber for unge i mistrivsel

Udover arbejdet med at tiltrække og fastholde præster er blandt andet unge på dagsordenen hos Dorthe Tofte-Hansen.

- Jeg vil gerne sætte fokus på den gruppe af unge, der mistrives. Her kan kirken byde ind med håb og glæde. For eksempel i form af fællesskaber og eksistenssamtaler, siger Dorthe Tofte-Hansen, som også vil have blikket rettet mod den gruppe af ældre på plejehjem, som har svært at komme hen i kirken selv. 

Fællesskab og samvirke er også nøgleord for Jørgen Bendixen fra Vor Frue Kirke.

- Samvirke betyder samarbejde, og det vil sige, at vi står sammen, og vi deler ansvaret. Samvirke er et ord, vi bruger særligt i forhold til menighedsrådet, siger Jørgen Bendixen.  

Et af de store temaer for Mads Davidsen er plads til forskellighed.

- Der skal være frihed til at være i den samme folkekirke uanset, om man er grundtvigsk, tidehvervsk, indre missionsk eller tilhører den brede folkekirke, siger Mads Davidsen.

Fællesskab og samarbejde i sogne og provstier er også centralt for John Pretzmark Ramskov.

- Jeg mener, at vi i folkekirken skal være dem, der bidrager til samtale og god lokal kultur – i gudstjenesteliv, i folkeligt oplysningsarbejde, i sang og musik og i kirkens sociale liv, siger han. 

De fire kandidater har nu godt to måneder til at overbevise vælgerne om, hvor de skal sætte deres kryds.

Dronningen kommer

Frem til nytår er der gang i valgkampen med debatter og vælgermøder over hele Fyn. 

Selve afstemningen løber fra den 4. til 23. januar. 

I tilfælde af en anden afstemningsrunde tælles der op igen, og den 1. marts kan det afsløres, hvem der bliver ny biskop over Fyens Stift. 

Hvis ingen af de fire kandidater får mere end 50 procent af stemmerne, bliver der en anden valgrunde mellem de to kandidater, der får flest stemmer

Rigtigt festligt bliver det den 2. april, hvor den nye biskop indvies i Odense Domkirke.

Den nye biskop kommer ikke kun til at skulle forberede sig på påske- og julegudstjenester fremover. Sidste år blev afgående biskop Tine Lindhardt nødt til at forholde sig til, at flere medlemmer i menighedsrådet i Sankt Hans Kirke ikke mener, at kvinder bør være præster.

De fire kandidater i vilkårlig rækkefølge

01

John Pretzmark Ramskov

02

Dorthe Tofte-Hansen

03

Mads Davidsen

04

Jørgen Samsing Bendixen

Bispevalget