Oftere ekstreme vejrforhold i fremtiden: Fynbo er hovedforfatter på dyster ny klimarapport

Fynske Sebastian Mernild er en af hovedforfatterne på den sjette klimarapport fra FN's klimapanel. Rapporten tegner et dystert billede af fremtidens klima.

Hvert et ord er vejet på en guldvægt, for det er hele verden, der læser med, når FN's klimapanel mandag præsenterer sin klimarapport. 

Fynboen Sebastian Mernild, der er prorektor på SDU, er en af hovedforfatterne på rapporten.

- Jeg synes som videnskabsmand, at vi i dag står med nogle globale udfordringer med klimaforandringer. Vores ansvar som forskere er at få tilvejebragt den viden til det politiske system, siger Sebastian Mernild. 

Klimapanelets rapport tegner et dystert billede af fremtidens klima. Ifølge forskerne vil temperaturen i løbet af de næste tyve år stige med over 1,5 grad. 

Ifølge rapporten vil vi opleve ekstreme vejrfænomener som hedebølger, tørke og kraftig regn oftere og oftere, jo højere temperaturen er. Samtidig vil temperaturstigningen ifølge forskerne også betyde, at vandstanden stiger i havene. Vandstandstigningen kan nå op på næsten to meter frem mod år 2150, mener forskerne. 

- Vi ved, at det utvetydigt er den menneskelige aktivitet, der har opvarmet atmosfæren, havet og temperaturen over land. Det er en rimelig markant udmelding, siger Sebastian Mernild på baggrund af dagens rapport. 

Vandet kan stige op til fem meter

Ifølge Sebastian Mernild kan scenariet med vandstandsstigninger blive endnu mere voldsomt, hvis de såkaldte isdynamiske processer tager til. Det kan nemlig betyde, at isen ved Syd- og Nordpolen smelter, og det kan betyde stigninger i havvandet på helt op til fem meter.

- Udfordringen er, at vi kigger ind i nogle processer, som ikke kan skrues tilbage. Og vi kigger ind i nogle klimaforandringer, som allerede har påvirket os her på kloden, og på vores breddegrader vil vi se flere ekstremhændelser, siger Sebastian Mernild. 

Klimarapporten fra FN's klimapanel er baseret på en lang række forskningsrapporter, som rapportens forfattere har skrevet sammen til en samlet klimarapport.  

Verden skal reducere CO2-udledning

Hvis vi fortsætter den nuværende udledning af CO2, vil det blive mellem 2,1 og 3,5 grader varmere i 2100. 

Hvis der skal gøres noget for at forhindre temperaturstigningerne og de deraf følgende voldsomme konsekvenser, mener Sebastian Mernild, at verdens lande bliver nødt til at handle og reducere CO2-udledningen, der er skyld i temperaturstigningerne.

- Klimaet er et internationalt problem, men nationalt løser vi ikke det her problem, hvis vi ikke får kommunerne, regionerne og borgerne i spil. Derfor er det så vigtigt, at den nye viden kommer frem til borgerne, så de får en forståelse for, hvad der skal ske, siger Sebastian Mernild.

Nyt klimacenter på SDU

På SDU vil man bidrage til at finde løsninger på klimakrisen ved at lave et tværfagligt klimacenter. Et klimacenter som på tværs af forskellige fag skal finde løsninger på klimaudfordringerne.

- Vi vil etablere et tværfagligt klimacenter, hvor meningen er, at man tænker på tværs af fagdiscipliner. Det er nemlig nødvendigt for at forstå udfordringerne og løsningerne  teknologisk og adfærdsmæssigt, at vi tænker på tværs, siger Sebastian Mernild.