I det fynske folks tjeneste

Endnu et fynsk vandværk ramt af sprøjtegift

Der er fundet rester af sprøjtegift i Søby og Omegns Vandværk ved Assens. Det oplyser Assens Kommune mandag.

Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

Vandprøver foretaget på Søby og Omegns Vandværk har afsløret indhold af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon på 1,0 mikrogram/l. Den tilladte grænseværdi er 0,1 mikrogram/l.

Vandprøverne er foretaget den 23. oktober, og resultat af prøverne er nu kommet, skriver Assens Kommune i en pressemeddelelse.

Søby og Omegns Vandværk er lige nu i gang med at informere de berørte borgere om situationen.

Læs også Sprøjtegift i drikkevand: Endnu en vandboring lukket

Kan ikke få vand andre steder fra

Søby og Omegns Vandværk er ikke forbundet med andre vandværker, derfor er det ikke muligt at kobles på en nødforsyning fra et andet vandværk. Assens Kommune har derfor drøftet sagen med embedslægen.

- Embedslægen vurderer lige nu på de konkrete analyser. Embedslægen henviser i den forbindelse til Miljøstyrelsens udtalelse om, at den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 50 mikrogram/l for små børn og 300 mikrogram/l for voksne, skriver skriver Assens Kommune.

Tager nye vandprøver

Søby og Omegns Vandværk er gået i gang med at undersøge vandboringerne yderligere.

Vandværket tager prøver fra de to boringer, som vandværket benytter, for at undersøge, om grænseværdien er forhøjet i en eller flere af boringerne. Svaret på de nye prøver forventes at foreligge inden for fire uger.

Her et et google-kort over de ramte fynske vandværker:

Fakta

  • Chloridazon er navnet på ukrudtsmidlet Pyramin.
  • Chloridazon blev tidligere brugt til produktionen af roer, rødbeder og løg, men har været forbudt i Danmark siden 1996.
  • Udover ikke at være akut sundhedsfarligt, er Chloridazon heller ikke forbundet med øjen- eller hudirriterende, det er ikke allergifremkaldende eller skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet.
  • Der har i dagspressen været omtale af fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon, der dannes, når chloridazon nedbrydes i løbet af nogle uger i landbrugsjorden. Det har vist sig, at dette nedbrydningsprodukt nedbrydes meget vanskeligt i jord og grundvand. Derfor kan stoffet findes i jordbunden og grundvandet mange år efter, at chloridazon har været anvendt.
Kilde: Assens Kommune