Totalbanken vokser fortsat: Klar til opgør med stærke aktionærer

Totalbankens første halve år af 2018 viser fortsat vækst. Det er en "udvikling helt efter planen", siger bankdirektør Ivan Sløk.

Mens der varmes op til et opgør mellem den fynske rigmand og tidligere ejendomsspekulant Heine Delbing og hans makker Michael West Hybholt på den ene side og Totalbankens bestyrelse på den anden side, kan den Aarup-baserede bank gå ind til kampen med et frisk halvårsregnskab.

Halvårsregnskabet viser, at banken igen er styrket, så når opgøret ventes at nå sit klimaks på en ekstraordinær generalforsamling 22. august, er banken lidt større og lidt stærkere end, da Heine Delbing og Michael West Hybholt fornylig argumenterede for et salg - eller en fusion - af banken med, at den ikke er stærk og stor nok.

Ifølge en pressemeddelelse udsendt af Totalbanken opnåede banken i årets første seks måneder et overskud på 25,6 millioner kroner. Det er en vækst på 6,3 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år, hvor overskuddet viste 19,3 millioner kroner.

Ifølge pressemeddelelsen er det en "udvikling helt efter planen".

Bag resultatet ligger blandt andet en positiv udvikling i bankens udlån, en forøgelse af gebyr- og provisionsindtægter som følge af god aktivitet på bolig- og realkreditområdet samt fortsat faldende nedskrivninger og tab på udlån, beretter bankdirektør Ivan Sløk:

- Faktisk har vi i 1. halvår oplevet, at nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 0,9 millioner kroner mod en udgift på 7,9 millioner kroner i samme periode sidste år, siger Ivan Sløk.

Vækst i kunder og udlån

Ivan Sløk fortæller videre, at Totalbanken gennem de seneste år har haft tilgang af nye kunder.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at bankens bestyrelse har afsat øgede omkostninger til at fortsætte væksten.

- Vi investerer på medarbejder- og IT-siden, så vi kan nå de ambitiøse mål, vi har sat os for de kommende år. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er antallet af ansatte i banken øget med syv, så man kan sige, at vi - udover at arbejde i vores aktionærers interesse - også bidrager med en samfundsgevinst ved at øge beskæftigelsen i vores markedsområde, siger Ivan Sløk.

I striden med Heine Delbing og Michael West Hybholt har Totalbankens bestyrelsesformand Poul Fischer blandt andet sagt, at der arbejdes med en forhøjelse af bankens aktiekapital. 

- Det skal sikre, at vi i banken har tilstrækkelig kapital til at understøtte den fortsatte vækst i banken.