Butiksdød: Tomme butikslokaler truer Rudkøbing

Over hele landet står stadig flere butikslokaler tomme. I Rudkøbing skal to nye initiativer hjælpe butikslivet.

Siden før finanskrisen er der sket en tredobling i antallet af ledige butikslokaler, og den negative udvikling fortsætter i årets første måneder. Det viser de nyeste tal fra ejendomstorvet.dk.

På Fyn står 6,7 procent erhvervslejemål tomme. Og det er især i de mindre byer, at butiksdøden er størst, men generelt får voksende internethandel og højere lejepriser flere butiksejere til at dreje nøglen om.

Også i Rudkøbing er butikslivet under pres. Byen slås med udfordringer omkring negativ befolkningsudvikling, demografisk skævvridning, manglende arbejdspladser og udpendling.

Blandt andet derfor er handelslivet i Rudkøbing truet af butiksdød og nødlidende handelsgader.

Det har fået byens handelsstandsforening til at tage initiativ til en workshop, der skal være med til at sikre udviklingen af et stærkt butiksliv i den sydfynske købstad.

- Det er et initiativ, der er taget af Peder Egmose, som er projektleder for hele det her projekt, vi skal i gang med. Workshoppen skal hjælpe os med at finde ud af, hvad der er vores stærke og svage sider, hvad er vores muligheder, og hvordan kommer vi styrket ud af situationen, som den er, siger Tom Rene, der er formand for handelsstandsforeningen i Rudkøbing.

Internethandel

Selv har Tom Rene, der driver en tøjbutik i byen, åbnet for muligheden for at købe tøj i butikken via nettet. Men det ser han blot som én af de muligheder, byens erhvervsdrivende har.

- Det er ikke nok. Ét er internethandlen, det er et godt vindue for min butik, og jeg kan også bidrage med at få noget salg udenøs, men det er vigtigt, at vi bevarer detailhandlen og skaber noget styrke, siger Tom Rene.

Han har en forventning om, at de erhvervsdrivende, der deltager i workshoppen, vil fortælle ærligt om deres problemer i hverdagen.

- Jeg håber, at medlemmerne får åbnet op for posen. Hvad er det, de går og tænker til dagligt, hvad er deres udfordringer og bekymringer. Og så skal vi have samlet det i nogle bokse, og så skal det udmønte sig i en drejebog, så vi ligesom ved, hvad Rudkøbing skal i fremtiden, siger Tom Rene.

Sideløbende med projektet ”Et stærkt butiksliv” i Rudkøbing, som er handelsstandsforeningens eget projekt, er Langeland en af de fire fynske kommuner, der deltager i det EU-støttede ”Projekt Styrket Erhverv i Gadeplan”, der handler om at skabe vækst i erhvervslivet i gadeplan over hele Sydfyn.