Nye udfordringer for Nyt OUH: Mangler 250 medarbejdere og 1.000 tilsynsnotater

Efter fund af skimmelsvamp, forsinkelser og uventede ekstraudgifter, tegner sig nu nye udfordringer for Nyt OUH. Både Region Syddanmark og totaltentreprenøren på byggeriet er fortrøstningsfulde.

250 medarbejdere vil mangle.

Og over 1.000 tilsynsnotater er ikke afsluttede.

Efter historier om en budgetoverskridelse, forsinkelser af åbningsdatoen og senest om fund af skimmelsvamp i byggeriet, er der nu nye udfordringer for byggeriet af Nyt OUH.

Det står klart, når man læser den seneste rapport, der følger byggeriet kvartal for kvartal. 

Kommer ikke tilbage fra juleferie

Der kan komme til at mangle hænder på byggepladsen i den sydlige del af Odense.

For mens tidsfristen for at levere et færdigbygget sygehus er blevet forlænget, kræver den nye plan for byggeriet, at totalentreprenøren OHPT finder 250 nye medarbejdere.

De omkring 550 medarbejdere, som var tilknyttet i januar 2023, skal nemlig frem mod september vokse til 880 medarbejdere.

- Situationen, der opstod i forbindelse med covid-19 og krigen i Ukraine, gør, at man har svært ved at skaffe medarbejdere, men så sandeligt også materialer, som ovenikøbet er blevet dyrere, lyder det fra Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Byggeri, Indkøb og Grøn omstillings-udvalget i Region Syddanmark, der har ansvar for Nyt OUH.

I januar kunne man konstatere, at det 'som tidligere år har vist sig vanskeligt at få alle mand tilbage fra juleferie', lyder det i rapporten, der er udgivet i februar med henvisning til, at en del af de ansatte er rekrutteret i udlandet.

- Vi planlægger at fortsætte vores bestræbelser på at rekruttere dansk og udenlandsk arbejdskraft til vores byggeplads. Vi mener, at projektet er meget attraktivt. Vi tilbyder attraktive vilkår, det vil sige danske løn- og ansættelsesvilkår, men det er også en mulighed for at deltage i et prestigefyldt projekt, lyder det i et skriftligt svar til TV 2 Fyn fra projektleder Aroldo Tegon hos OHPT igennem talsperson Christian Lemvigh.

Behovet handler især om faglærte arbejdere i kategorierne 'mechanical' (mekanik, red.), 'electrical' (elektronik, red.), 'finishes' (finpudsning, red.), 'floors' (gulve, red.) og 'ceiling' (lofter, red.).

En 'betydelig risiko'

Situationen kaldes i rapporten for 'en betydelig risiko for projektets fremdrift'.

Lige nu er åbningsdatoen efter forsinkelser skubbet til år 2026. Den italienske entreprenør OHPT skal aflevere byggeprojektet i 2024, men centrale dele på sygehusbyggeriet har en stram tidsplan frem mod overlevering, hvor der ikke plads til mange forsinkelser, lyder det i rapporten.

- Hvis vi ikke er i stand til at skrue op for rekrutteringen, så kan det få indflydelse på tidsplanen, og det er derfor, vi arbejder meget ihærdigt i vores rekrutteringsindsats, så vi undgår ændringer i tidsplanen, lyder det fra OHPT gennem talsperson Christian Lemvigh.

I Region Syddanmark er Karsten Uno Petersen (S) også klar over, at opgaven med at skaffe medarbejdere udgør en risiko.

- Selvfølgelig er det en stor opgave. Men entreprenøren har sagt, at han kan løse det, så det må vi gå ud fra. Det er et stort antal, men det er også et stort projekt, så der skal mange folk til.

Lykkes det at skaffe de 250 ekstra medarbejdere på byggepladsen, vil det kræve flere kræfter i projektorganisationen, som har ansvaret for blandt andet tilsyn, udbudsgrundlag og koordinering af tværfaglige projekter.

Her oplever man i forvejen, at der er stor udskiftning i medarbejderstaben, og at der skal gøres et stort arbejde for at finde kvalificeret arbejdskraft som erstatning, lyder det i Region Syddanmarks egen kvartalsrapport.

Over 1.000 uafsluttede tilsynsnotater

Der venter også en anden stor opgave forude. For lige nu står over 1000 tilsynsnotater for byggeriet som 'uafsluttede'.

Det hænger sammen med, at det har været svært at få medarbejdere, og derfor har været svært at følge op. Men jeg kan love for, at projektorganisationen vil følge op, siger Karsten Uno Petersen (S).

Tilsyn med sygehusbyggeriet skal være med til at sikre, at man lever op til kvalitetskravene, og at arbejdet på byggepladsen skrider frem som planlagt. Karsten Uno Petersen forklarer, at nogle tilsynsnotater drejer sig om små sager, mens andre drejer sig om større sager.

- Vi har en totalentreprenør, der skal sørge for, at arbejdet bliver lavet og til tiden. Fra vores side som bygherre er det så vores projektorganisations ansvar at påpege, at der skal følges op, hvis entreprenøren ikke får udført arbejdet, siger Karsten Uno Petersen (S).

Ifølge rapporten har Region Syddanmark og OHPT lagt en plan, der skal rette op på problemet, som er vokset henover flere kvartaler. 

Målet herfra er at få afsluttet tilsynsnotaterne inden juni 2023. Og det kalder man i rapporten for en 'betydelig kursændring' i samarbejdet mellem de to.

- Henset til sporets historiske udfordringer og risici anses denne skærpelse som et positivt og nødvendigt tiltag til at sikre, at hospitalet afleveres med en aftalte kvalitet, lyder det.

Møde på byggepladsen

Torsdag skal Byggeri, indkøb og grøn omstillingsudvalget i Region Syddanmark på et møde drøfte rapporten, som gør status over Nyt OUH.

Mødet foregår på selve byggepladsen for Nyt OUH, hvor udvalget også får en status fra OUH-direktionen og en rundvisning på byggepladsen.

Forud for mødet er Karsten Uno Petersen (S) ved godt mod:

- Vi har lavet en aftale i december måned (med totalentreprenøren, red.), der indeholder et løfte om, at med en tidsfristforlængelse (for aflevering af byggeriet, red.) og pose penge (for stigende omkostninger, red.), er vi færdige som aftalt. Under de forudsætninger vi kender i dag, så tror jeg på projektet, kvaliteten, tiden og prisen.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Oversigt

    Oversigt