Laura skal forske i hjertestop så flere overlever

Laura Sarkisian Jangaard skal bruge det næste år på at forske i hjertestop udenfor hospitalet. Hendes ph.d. skal hjælpe flere til at overleve

"Forskerreden" står der på det hvide skilt udenfor kontoret.

Det er her 30-årige Laura Sarkisian Jangaard kommer til at arbejde med sin ph.d. i hjertestop det næste års tid.

På Hjertemedicinsk afdeling på OUH får de alle patienter med hjertestop ind fra hele Region Syddanmark. I gennemsnit overlever kun 1 udaf 10 patienter et hjertestop udenfor sygehuset. 

quote Når vi ser, hvor dårligt de har det og hvor ringe en overlevelse, de har, så er det som læge ekstra spændende at være med til det her. Det er motiverende at prøve at gøre noget for dem, som måske kan øge deres overlevelse

Laura Sarkisian Jangaard, reservelæge 

- Når vi ser, hvor dårligt de har det og hvor ringe en overlevelse, de har, så er det, som læge ekstra spændende at være med til det her. Det er motiverende at prøve at gøre noget for dem, som måske kan øge deres overlevelse, siger hun.

Fynboerne bestemte

1. maj stemte over 12.000 fynboer om, hvad de mener, lægerne skal forske i. Hans Mickley og teamet bag projektet om hjertestartere vandt en million kroner. Pengene har været med til at betale for ph.d-ansættelsen.

Forskningsprojektet bygger på et samarbejde mellem Dansk Folkehjælp, Region Syddanmark, Region Sjælland og FirstAed.

De vil undersøge, om patienter i andre dele af Danmark overlever og får en forbedret diagnose med frivillige akuthjælpere, som man har set det på Langeland.

Erfaringer fra Langeland

Der findes ingen lignende studier, som har vist, om det har en gavnlig effekt at sende de frivillige førstehjælpere ud. 

Laura Saikisian Jangaards ph.d. bygger videre på erfaringerne fra Langeland med at bruge frivillige førstehjælpere ved hjertestop. Modellen bliver nu bredt ud til hele Region Syddanmark og Region Sjælland. Fra årsskiftet begynder hun at registrere data fra de første borgere med hjertestop i projektet.

For at teste effekten sender man førstehjælpere ud til hveranden alarm med hjertestop. Den anden halvdel får hjælp som den er i dag. Det skal vise, om de frivillige rent faktisk gør en forskel.

 

Hvilke former for hjerteforstyrrelse har patienter med hjertestop, som får en hjertestarter påmonteret og hvordan påvirker det borgere at skulle genoplive et andet menneske med hjertestop. Det håber forskerne at blive klogere på i løbet af det næste års tid.
Hvilke former for hjerteforstyrrelse har patienter med hjertestop, som får en hjertestarter påmonteret og hvordan påvirker det borgere at skulle genoplive et andet menneske med hjertestop. Det håber forskerne at blive klogere på i løbet af det næste års tid.
Foto: Morten Grundholm

- Det er den eneste måde, vi kan finde ud af, om det faktisk giver en forbedret overlevelse at bruge frivillige, siger Hans Mickley, der er forskningsprofessor på Hjertemedicinsk afdeling på OUH.

Hvis resultaterne efter et halv år viser en tydelig effekt af de frivillige eller det modsatte, så slutter forsøget. Er der ikke noget entydigt resultat, fortsætter projektet de næste to år. 

Planen er også at undersøge, hvordan frivillige reagerer psykisk, når de skal forsøge at genoplive medborgere. 

- Vi skal undersøge, hvordan deres reaktioner er, når de oplever så voldsom en ting som det at genoplive andre. Vi har set andre steder, at de frivillige har kørt for hurtigt, at de selv er kommet galt afsted og har været involveret i trafikulykker. Kommer de til skade eller kommer de til at skade patienten endnu mere, end patienten var før? siger Laura Saikisian Jangaard.

International interesse

Udover Langeland er der også lavet studier i Sverige og Holland. Men lægerne ved ikke, om man kan overføre erfaringerne fra udenlandske storbyer og et lille dansk øsamfund til de danske regioner. 

Forskellig befolkningstæthed, vekslende antal af førstehjælpere, antal af ambulancer, geografiske afstande og antal af hjertestartere kan gøre en forskel.

- Resultaterne af det her projekt har ikke kun stor national interesse, men vil også internationalt set få en stor betydning, siger Hans Mickley. 

Afhandlingen omfatter også en nærmere undersøgelse af, hvilke typer hjerterytme-forstyrrelser, patienter med hjertestop har haft udenfor hospitalet.