Efter målinger: Skoler skal have bedre udluftning på grund af gasart

I alt otte skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have bygningsforbedringer, efter kommunen har målt efter radon på alle skoler, børnehuse og daginstitutioner.

På otte skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune har man målt niveauer af gasarten radon, der er høje nok til, at Sundhedsstyrelsen anbefaler bygningsforbedringer.

Nogle steder er det nok at tætne gulvet, mens man andre steder er nødt til at installere ventilationsanlæg. 

- Det er rigtig dejligt for os, at Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at bruge penge, tid og energi på at finde ud af, om der rent faktisk er et radonproblem eller ej. Så det er en god historie for os, som skaber tryghed, siger Sanne Flittner-Nielsen, der er skoleleder på Brahesminde Skoler og Børnehus.

Radon er en radioaktiv gas, der hverken kan ses, smages, lugtes eller føles, men ikke desto mindre kan den øge risikoen for lungekræft, hvis man udsættes for en høj koncentration over en lang årrække. Det er en naturlig gasart, der siver op fra undergrunden. 

Høj risiko på Sydfyn

Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i et område af Danmark med høj risiko for radon. 

- Derfor har vi valgt - også efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger - at få det kortlagt. Vi skal jo som kommunal bygningsleder sørge for, at der er ordentligt indeklima, siger Jane Haugaard Bruun, der er leder i kommunens ejendomsafdeling.

Her skal der laves forbedringer

I alt er 44 lokationer blevet screenet for radon. På 36 af dem er der efterfølgende blevet foretaget mere præcise målinger på grund af et muligt forhøjet radonniveau. Det er de målinger, der nu fører til, at otte skoler skal have forbedringer.

Radon optages gennem indånding, men udgør ikke akut fare. Gassen fremkalder ikke symptomer som for eksempel hovedpine, og den eneste måde, man kan kortlægge den på, er ved måling.

Forbedringer i 2021

Niveauet af radon måles i enheden becquerel per kubikmeter. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man sørger for at lufte meget ud i ejendomme, hvor der bliver målt under 100 becquerel per kubikmeter. Bliver der målt mellem 100 og 200 becquerel per kubikmeter anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man forbedrer ventilationen i ejendommen. 

- Vi har fulgt de anbefalinger, der var, hvis man havde antagelse om forhøjet radonniveau og sikret, at der blev luftet ud, og at der var luftgennemstrømning gennem rummene. Så det er blevet håndteret på forhånd for os, siger Sanne Flittner-Nielsen.

På fire af de otte skoler er det kun mindre forbedringer, der skal til for at nedbringe radonniveauet. Det handler om at tætne sprækker i gulvene og justere ventilationsanlæg.

På de fire andre skoler er der målt højere radonniveau, og derfor skal der større forbedringer til. 

- Der etablerer vi nye ventilationsanlæg. Det er der ikke i forvejen, så det gør også noget godt ved indeklimaet, siger Jane Haugaard Bruun.

Forbedringerne kommer ifølge afdelingslederen til at koste mellem to og to en halv million kroner. Dermed har de en størrelse, der gør, at de skal gennem en udbudsrunde. Derfor er det også først i foråret 2021, man forventer at kunne udføre forbedringerne.

- Indtil da laver vi de her meget nemme tiltag, plus vi gør noget midlertidigt de steder, hvor der ikke er ventilationsanlæg. Der gør vi noget ved udluftningen, siger hun.

Man kan læse mere om, hvordan man kan undersøge sin egen bolig for radon på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens radonguide.