I orden at klage anonymt

En virksomhed i Håstrup har ikke krav på at få at vide, hvem der har klaget over oplagring af olieholdigt metalaffald, selvom klagen viste sig ubegrundet.

Statsforvaltningen Syddanmark har netop afgjort det juridiske slagsmål, der begyndte i marts i år, da en entreprenør-virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune blev anmeldt for ulovlig oplagring af olieholdigt metalaffald.

Kommunens miljøafdeling undersøgte sagen, men fandt ikke ulovlig oplagring og dermed blev sagen lukket i første omgang.

Direktøren, Jens Sylvest fra virksomheden Syvest Trading, ville dog ikke finde sig i den uberettigede klage og henvendte sig til kommunen for at få oplyst navnet på klageren. Men det afviste Faaborg-Midtfyn Kommune under henvisning til, at klageren havde ønske anonymitet.

Jens Sylvest ankede afgørelsen, men nu har Statsfortningen altså afgjort, at ønsket om anonymitet er helt i orden. Juristerne vurderer, at klagers frygt for at blive udsat for repressalier fra virksomheden vejer tungere end virksomheden ønske om at kende klagerens identitet.