20.000 børn indlægges på grund af rygning

Forældres rygning er skyld i mange børns luftvejsproblemer. Hver tredje indlæggelse af et barn med luftvejsproblemer på Odense Universitetshospital skyldes passiv rygning.

-

Forældres rygning er skyld i mange børns luftvejsproblemer. Hver tredje indlæggelse af et barn med luftvejsproblemer på Odense Universitetshospital skyldes passiv rygning.

Det konkluderer administrerende overlæge Arne Høst i avisen Dagens Medicin.

\"Vi notererer konsekvent i journalen, om forældrene ryger. Det gør vi fordi rygning er den enkeltfaktor, der betyder mest for småbørns sygdomsudvikling. Vores opgørelse viser, at over en tredjedel af de akut indlagte børn har luftvejslidelser, som direkte kan relateres til rygning. Det gør rygning til den hyppigste årsag til akut indlæggelse af små børn,\" siger Arne Høst til Dagens Medicin.

Og pædiatriske eksperter i hele landet bakker undersøgelsen op. Overføres tallene til landsplan betyder det, at over 20.000 børn hvert år indlægges på grund af forældrenes rygning.