Ændret klima kræver nye afgrøder

Forskerne på Forsøgsstation Årslev på Midtfyn er i gang med at udvikle plantesorter, der kan klare sig under mere ekstreme vejrforhold.

Klimaændringerne er et problem for mange afgrøder, og vi har i Danmark brug for nye afgrøder, som er tilpasset til det nye klima.

Derfor arbejder forskerne på Forsøgsstation Årslev, der er en del af Aarhus Universitet, er lige nu med at udvikle plantesorter, der kan klare sig under mere ekstreme vejrforhold.

For eksempel proteinafgrøder, så man ikke skal importere så meget for eksempel hestebønner og soyabønner.

Hvis det lykkes at fremavle gener, der gør planterne mere modstandsdygtige over for det svingende klima, skal der arbejdes med at indbygge generne i andre sorter.