Ærøboere strømmer til valgstederne

Dagen igennem har der været en stor tilstrømning af vælgere til valgstederne i Marstal og Ærøskøbing Kommuner - alt tyder på rekord-deltagelse.

-

Dagen igennem har der været en stor tilstrømning af vælgere til valgstederne i Marstal og Ærøskøbing Kommuner - alt tyder på rekord-deltagelse.

Således havde to ud af tre stemmeberettigede (66,4 procent) klokken 18 afgivet deres stemme i Marstal Kommune. Det tyder klart på en stemmedeltagelse, der er større, end den plejer at være til kommunalvalg.

Også i Ærøskøbing Kommune tyder alt på en rekord-valgdeltagelse. Klokken 18 havde 63,8 procent stemt på de fem valgsteder i kommunen. Det ligger godt nok under de 72,5 procent  på samme tidspunkt ved kommunalvalget i 2001. Men det var et unormalt valg, fordi der samtidig var valg til Folketinget.

Derimod er valgdeltagelsen klokken 18 ved kommunalvalget i 1997 mere sammenligneligt. Dengang var stemmeprocenten på samme tidspunkt 59,2 i Ærøskøbing Kommune.

For at en sammenlægning af de to kommuner kan blive til noget, skal der være et flertal i begge kommuner. Størst spænding om udfaldet er der i Marstal Kommune, mens de fleste tror på et klart ja i Ærøskøbing Kommune.