Afgift sender gartnerier i knæ

Den såkaldte PSO-afgift er en særlig afgift på strøm, der skal bruges til at finansiere nye miljøtiltag. Fra 2009 til 2013 steg afgiften for gartnerierne i Danske Prydplanter fra 15 millioner årligt til 45 millioner årligt.

For gartneriet Rosa Danica i Marslev på Østfyn udgør PSO-afgiften nu en årlig udgift på 45.000 kroner per ansat, og det gør særdeles ondt på regnskabet.

Og regnskabet for 2013 er ikke lyserødt som de roser, gartneriet eksporterer.

- Det er et blodrødt tal, et underskud, og vi snakker et tal på mellem syv en halv og ni millioner kroner i underskud, siger Torben Moth Madsen, der ejer Rosa Danica.

Og ifølge formanden for Dansk Gartneri, Kristian Madsen, er det ikke kun hos Rosa Danica, der er røde tal i regnskabet for 2013.

- Der kommer desværre flere dårlige regnskaber fra branchen, siger han.

- Det er katastrofalt, og det viser, at der i allerhøjeste grad er brug for politisk handling, siger Lars Chr. Lilleholt, energiordfører for Venstre.

PSO-afgift er synderen

Den væsentligste årsag til de røde regnskaber i branchen er ifølge gartneriformanden de såkaldte PSO-afgifter.

En afgift, som også her blandt potteroserne i Marslev får en stor del af skylden for det dårlige 2013-regnskab.

- Det blodrøde '13 er en PSO-afgift der er steget til tæt ved syv millioner kroner for gartneriet her. I 2011 havde vi et tal der hed 2,1 million, siger Torben Moth Madsen.

Hvis ikke der sker noget med afgifterne, får det store konsekvenser for gartnerierhvervet på Fyn.

- Der bliver flyttet job ud af Danmark, men der vil også blive lukket gartnerier, hvis ikke det går op for politikerne, det her, siger Kristian Madsen.

Lilleholt deler bekymringen

På Christiansborg deler venstres Lars Chr. Lilleholt bekymringen:

- Derfor er der brug for politisk handling, så vi får skabt nogle bedre rammevilkår for gartnerierne. Ikke mindst at vi får kigget på energiafgifterne, som er tårnhøje og som er en meget alvorlig belastning for de fynske gartnerier.

På Rosa Danica er 400.000 potteroser lige nu på vej til Rusland, men hvis PSO-afgifterne fortsætter med at stige, er det ikke sikkert at roserne til Rusland fremover bliver lavet i Marslev.

- Hvis vi til stadighed skal se på, at vi har en PSO-afgift der stiger, og som snart er højere end prisen for den rå strøm, så bliver vi nødt til at lukke butikken, siger Torben Moth Madsen.