Al togtrafik kan blive stoppet

På baggrund af de seneste prognoser fra DMI forventes stormen Bodil at blive så kraftig, at Banedanmark af sikkerhedsmæssige årsager nu varsler lukning af togdriften for såvel fjern- og regionaltog.

Indtil trafikken indstilles, kører togene efter de ændrede planer, der blev meldt ud onsdag.

Banedanmark melder senere ud om, hvornår og hvordan togtrafikken kan genoptages.

- Vi er ved at opdatere vores systemer og forventer at man fra kl. 13 kan få mere information på dsb.dk og arriva.dk, oplyser Banedanmark.

Der er så mange ændringer, at man pt ikke kan regne med, at alle informationer er opdateret på Rejseplanen.

Togene indstilles sådan

Landstrafikken/IC- og Lyn

Fra Vest- mod Østdanmark lukkes kl. 14.00. Sidste tog er det, der har afgang senest kl. 14.00 fra udgangsstationen. Disse tog kører til endestationen.

Fra Øst- mod Vestdanmmark køres der efter kl.14.00 så langt, det er muligt. Det vil sige, at det grundet stormen ikke kan garanteres, at toget kan nå endestation.

Regionaltog på Fyn

Regionaltog indstilles på Fyn fra klokken 16.00, således at sidste tog er dem, der har afgang klokken 16.00 fra udgangsstationen. Disse tog kører til endestationen.