Amtet anker miljødom

Fyns Amt vil anke miljøstyrelsen afgørelse om, at Fyns Amt skal betale for oprydningen efter Uniscrap i Odense og Svendborg. Den principielle sag havner nu på Miljøklagenævnets bord.

Abild: Skatteyderne har krav på afklaring

Fyns Amt vil anke miljøstyrelsen afgørelse om, at Fyns Amt skal betale for oprydningen efter Uniscraps forurening i Odense og Svendborg. Den principielle sag havner nu på Miljøklagenævnets bord.

Formanden for Fyns Amts Miljø- og teknikudvalg Carsten Abild(V) er nu parat til at følge indstillingen fra sine embedsmænd.

"Sagen er principiel - ikke bare for Fyns Amt, men for alle landets amter. Derfor anker vi nu sagen", siger Carsten Abild.

Den overraskende afgørelse fra sidste uge pålagde Fyns Amt at rydde op efter Uniscraps i Odense og Svendborg. Et oprydningsarbejde, der vil koste Fyns skatteydere cirka 6 millioner kroner.

I sin afgørelse lægger Miljøstyrelsen vægt på, at forureningen sandsynligvis er sket før 1992, hvor miljølovgivningen blev lavet om. Hvis en forurening er sket før 1992, er det altså amtets opgave at bevise, hvornår virksomheden har forurenet.

Det er denne fortolkning amtet nu vil have afprøvet ved Miljøklagenævnet. I første omgang var Carsten Abild tøvende over for en anke. Men nu har embedsmændende i Fyns Amt anbefalet en anke, og også socialdemokratiet har hele tiden ment, at sagen skulle prøves ved en højere retsinstans.