Arkæologer slår alarm

Alle arkæologiske udgravninger på private grunde i Odense må nu indstilles for resten af året. Kulturministeriet vil ikke bevilge flere penge til udgravninger, og den fynske museumsverden frygter at betydende fortidsminder vil gå tabt.

-

Alle arkæologiske udgravninger på private grunde i Odense må nu indstilles for resten af året. Kulturministeriet vil ikke bevilge flere penge til udgravninger, og den fynske museumsverden frygter at betydende fortidsminder vil gå tabt.


\"Situationen er katastrofal. Vi har netop modtaget afslag på flere vigtige udgravningsprojekter fra Rigsantikvaren i København. Pengekassen er tom, og vi kan ikke regne med at lave flere udgravninger hos private lodsejere i år,\" siger museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen.


Nej til forundersøgelse
Problemet er det samme over hele landet. Kulturministeriet har kun afsat omkring 6 mio. kr til udgravninger i år, men der ligger ansøgninger om udgravningsprojekter for næsten 30 mio. kr.


\"I Tarup ved Birkum, syd-øst for Odense har vi fundet en gravhøj fra stenalderen. Vi ved at højen rummer uvurderlige effekter fra stenalderen og har søgt om 32.000 kr til en udgravning. Men end ikke 10.000 kr. til en forundersøgelse har vi fået bevilget, så nu risikerer vi at gravhøjen aldrig bliver undersøgt,\" forklarer Karsten Kjer Michaelsen.


I Seden Syd ville Odense Bys Museer gerne udgrave en boplads, og i Fraugde ligger der en interessant gravplads. Alle projekter er indstillet.


Gudmefund bliver destrueret
Også på Sydfyn, hvor de berømte Gudme-fund er fundet, er der panik blandt museumsfolkene.


\"Vi må se på at ting og effekter på markerne ved Gudme bliver ødelagt. Vi har ingen penge til at lave de nødvendige udgravninger. Så vi må nu acceptere at fortidsminder bliver destrueret, og det er svært at sluge,\" siger museumsinspektør Per Thomsen fra Svendborg og Omegns Museum.


National katastrofe
Lederen af Langelands Museum Jørgen Skaarup er næstformand i Det Arkæologiske Nævn, der rådgiver museer og kulturministeriet om arkæologiske spørgsmål.


\"Vi står over for en national kulturkatastrofe. Masser af fortidsminder vil gå tabt de næste par år, hvis ikke ministeriet øjeblikkeligt bevilger penge til udgravninger,\" siger Jørgen Skaarup.


Opråb til ministeren
Det Arkæologiske Nævn vil snarest skrive til Kulturministeren for at få hende til at hoste op med nogle penge.


Flere museer landet rundt har allerede henvendt sig til kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen for at få hende til at bevilge flere penge. Men hidtil har henvendelserne ikke båret frugt.