I det fynske folks tjeneste

Bank Trelleborg i problemer

Bank Trelleborg, med afdeling blandt andet i Odense, er i store økonomiske vanskeligheder

Banken har indgået en aftale med et større dansk pengeinstitut om sikring af likviditet og fusion, skriver Ritzau.

- Banken er af Finanstilsynet blevet mødt med et krav om at sikre bankens likviditet inden kl. 8.00 mandag den 21. januar 2008. Banken har endvidere måttet konstatere, at kravet til solvensprocent ikke kunne overholdes. Det har derfor været nødvendigt hen over weekenden at afsøge muligheder for at opnå en permanent løsning på bankens likviditets- og solvensmæssige situation, skriver banken i en meddelelse.

Bank Trelleborg nedjusterer forventningerne til resultatet for 2007 til mellem 10 og 20 millioner kroner på grund af yderligere nedskrivninger og øgede omkostninger i 4. kvartal.

Bank Trelleborg har hovedsæde i Slagelse, og filialnettet dækker det meste af Sjælland, men i 2007 åbnede Bank Trelleborg også filialer i Odense og Århus.

Banken har omkring 250 ansatte. I foråret 2007 ændrede den 152-årige bank selskabsform fra garantsparekasse til aktieselskab.