I det fynske folks tjeneste

Bedre tilbud til voldelige piger

Odense Kommune vil nu styrke indsatsen over for unge voldelige piger. Støtteprojektet \"Humletøserne\" på Humlehaveskolen bliver omdannet til et heldagstilbud til de unge piger.

-

Odense Kommune vil nu styrke indsatsen over for unge voldelige piger. Støtteprojektet \"Humletøserne\" på Humlehaveskolen bliver omdannet til et heldagstilbud til de unge piger.

Odense Kommune satte ekstra fokus på fænomenet voldelige unge piger efter et par grove overfald i Odense sidste efterår. De unge piger - fortrinsvis fra Vollsmose - angreb blandt andet en pige i Seden og en pige på Odense Banegårdcenter.

De voldelige piger var alle tilknyttet støtteprojektet \"Humletøserne\" på Humlehaveskolen. Tilbuddet er et alternativ undervisningstilbud til piger mellem 14 og 17 år, der har stort behov for særlig støtte. Projektet har plads til 10 elever på hvert hold.

Projektet er nu blevet evalueret, og Odense Kommune planlægger at omdanne \"Humletøserne\" til et heldagstilbud til de unge piger.  Samtidig skal et centralt udvalg henvise de unge piger til Humletøserne, i modsætning til i dag, hvor det er en skolepsykolog og Humlehaveskolen, der henviser pigerne.

Udvidelsen af Humletøserne kommer til at koste lidt 20.000 kr om året.