I det fynske folks tjeneste

Brandsikring: 16 kilometer rør udskiftes under Storebælt

Rørsystemet i tunnelen under Storebælt er i gang med at blive udskiftet. Saltholdigt vand tærer rørene.

Foto: Søren Steffen/Scanpix/arkiv

Er uheldet ude og der opstår brand, så skal der vand til. Også selv om tunnelen under Storebælt er omgivet af vandmasser, som burde kunne slukke en hvilken som helst brand.

Men i det lukkede og vandtætte system skal vand være tilgængeligt via et omfattende rørsystem - hvis beredskabet skal bruge vand til brandslukning. 

Sikkerhedskravene i tunnelen er tårnhøje, og for fire år siden begyndte et omfattende arbejde med udskiftning af ventiler og rør. Men der er et stykke vej endnu, før hele brandvandssystemet er skiftet. 

Vi skifter rørene ved at lukke en sektion, og hver gang skal vi tømme to kilometer rør for cirka 60 kubikmeter vand

René Bøge Jensen, driftsleder i Teknisk Afdeling i Storebælt

– For cirka fire år siden begyndte vi at få fejl på de store hovedventiler i tunnelen. De gik trægt, og det viste sig, at årsagen var belægninger og begyndende korrosion. Da ventilerne er vigtige for funktionen af anlægget, besluttede vi, at de skulle udskiftes med nye og mere moderne ventiler, fortæller René Bøge Jensen, driftsleder i Teknisk Afdeling i Storebælt.

Saltvand tærer rørene

Undervejs i arbejdet blev der også kigget på de mindre rør, som beredskabet bruger til at koble sig på, hvis de skal slukke en brand. Til dato er der skiftet cirka en kilometer rør ud af de i alt 16 kilometer rør, der er i tunnelen.

– Selvom rørene er fremstillet i en speciel legering og er varmeforzinkede, så oplever vi pletvise tæringer på steder i tunnelen, hvor der drypper saltholdigt vand ned på rørene. Udskiftningen er en omfattende proces, som kræver sporspærring, altså at der ikke kører tog i tunnelen under arbejdet. Vi skifter rørene ved at lukke en sektion, og hver gang skal vi tømme to kilometer rør for cirka 60 kubikmeter vand, inden smedene kan skifte rørene, forklarer René Bøge Jensen.

Dronning Margrethe indviede i sin tid tunnelen under Storebælt. Foto: Søren Steffen/Scanpix/arkiv

Holder i 20 år

Lige nu er Storebælt i gang med at gennemgå tilbud på de to store brandpumper i portalbygningerne, som også skal skiftes, og når det er gjort, er anlægget renoveret og kan holde de næste 20 år.

– Sikkerhedskravene i tunnelanlægget er meget høje. 85 procent af trafikken mellem Øst- og Vestdanmark går over Storebælt, så vi har et stort ansvar for, at anlægget er vedligeholdt, sikkert og i god stand, understreger René Bøge Jensen.

Storebæltsforbindelsen er beregnet til at holde i mindst 100 år, og Storebælt opererer med en vedligeholdsplan, som rækker 50 år frem i tiden.

Udover at levere vand til brandslukning, så transporterer brandvandssystemet også drikkevand til Sprogø. 

Læs mere om den store udskiftning på Sund og Bælts webside