To brandstiftere kan blive løsladt

De to unge, der har erkendt at have påsat branden på Nordre Skole i januar er nu løsladt, men de er stadig fængslet.

Retten i Svendborg har tirsdag morgen afsat kendelser om løsladelse af de to unge, som har stiftet branden på Nordre Skole for godt fire måneder siden den 29. januar. Efter en uges ophold på en sikret ungdomsinstitution har retten i Svendborg afgjort, at de to kan løslades. 

Anklagemyndigheden har dog kæret beslutningen til Østre Landsret, der tager stilling til det allerede i denne uge.

De to unge personer kan ikke løslades før Landsrettelsen har taget stilling til, om de unge kan sættes fri.