Bro skal males - i fem år

Banestyrelsen tager i påsken fat på at male den gamle Lillebæltsbro. Det er et stykke arbejde, der kører i syv måneder om året i fem år. Det er omkring 30 år siden, at broen sidst blev malet.

-

Banestyrelsen tager i påsken fat på at male den gamle Lillebæltsbro. Det er et stykke arbejde, der kører i syv måneder om året i fem år. Det er omkring 30 år siden, at broen sidst blev malet.

Arbejdet foregår på et 15 meter langt stillads, som flyttes efterhånden som malerarbejdet skrider frem. Stilladset er forsynet med afskærmning i form af en slags rullegardin, der skal sikre naboerne mod støv, oplyser Banestyrelsen.

Broen, der blev åbnet i 1935, blev sidste gang malet i årene 1966-71. De beboere, der måtte huske problemer med sand i haverne sidste gang skal ikke være bekymrede denne gang. I stedet for sandblæsning anvendes højtryksspuling og håndværktøj. Til gengæld kan der blive nogen støj.

Når stilladset skal stilles op kommer det til at berøre tog- og biltrafikken over broen. Arbejdet foregår om natten, netop for at gøre generne mindst mulige.

Første gang er 19., 20., og 21 april og dernæst natten efter 29. april, hvor DSB transporterer togpassagererne i bus over den ny Lillebæltsbro.