I det fynske folks tjeneste

Bunddyr hårdt skadet af iltsvind

-

-

/ritzau/
Havbunden er længe om at komme sig efter iltsvindet sidste år, der var det mest omfattende og langvarige i årtier. Men skaderne på bunddyrene er værst i dybe, lukkede områder uden større iltgivende vandgennemstrømning.

Til gengæld er antallet af bunddyr ikke berørt i områder med strøm. Det fremgår af nye undersøgelser på havbunden foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) i samarbejde med amterne, der har opgjort skaderne efter det alvorlige iltsvind.

Det kraftige iltsvind i 2002 omfattede et samlet område på størrelse med Sjælland. Der er tale om kraftigt iltsvind, når iltindholdet er under 2 mg pr. liter vand.

Biologernes nye undersøgelser af iltsvindets effekt viser, at bunddyrene - længe efter iltsvindets ophør - var helt væk fra de dybe områder i det nordlige og sydlige Lillebælt inklusive Vejle og Horsens fjorde og Det sydfynske Øhav.

Også Århus Bugt blev kraftigt påvirket af iltsvindet og i den nordlige del af Smålandsfarvandet og Femern Bælt, hvor iltsvind ellers er forholdsvis sjældne, var der tydelige skader på bunddyrene. Til gengæld var der ikke nogen større effekt af det langvarige iltsvind i de dybe dele af Storebælt, det nordlige Bælthav, sydlige Kattegat og Øresund.