BUPL Fyn går imod Irak-krig

BUPL Fyn afviser en krig mod Irak. Lyder det lidt underligt? Det har i hvert fald vakt en smule undren i BUPLs eget fagblad Børn & Unge. Krigs-afvisningen er blevet et punkt på BUPLs ordinære kongres, der torsdag til lørdag foregår på Nyborg Strand. Årsagen er, at BUPL Fyn har fremsat et forslag om, at BUPL skal komme med en officiel kongresudtalelse mod en krig mod Irak.

-

BUPL Fyn afviser en krig mod Irak. Lyder det lidt underligt? Det har i hvert fald vakt en smule undren i BUPLs eget fagblad Børn & Unge. Krigs-afvisningen er blevet et punkt på BUPLs ordinære kongres, der torsdag til lørdag foregår på Nyborg Strand. Årsagen er, at BUPL Fyn har fremsat et forslag om, at BUPL skal komme med en officiel kongresudtalelse mod en krig mod Irak.

Forslaget er dukket op i 11. time og i Børn & Unge bliver det beskrevet med følgende ord:

\"Det er år siden, at en BUPL-kongres har haft en så \"storpolitisk\" sag på dagsordenen. Det hørte, troede mange, den DKP-røde fortid til, da BUPL var et yderst aktivt medlem af diverse venskabsforeninger og af Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, om hvem det i den borgerlige presse hed, at den gik Sovjetunionens ærinde.\"