I det fynske folks tjeneste

Byggeri i Rudkøbing udsættes

Byggeriet af 26 attraktive huse med havudsigt i Rudkøbing bliver formodentlig forsinket i et år, fordi der skal laves en ny lokalplan for området. Beboerne omkring Peløkkevej, hvor der skal bygges havde elelrs håbet, at de kunne få byggeriet helt stoppet.

-

Byggeriet af 26 attraktive huse med havudsigt i Rudkøbing bliver formodentlig forsinket i et år, fordi der skal laves en ny lokalplan for området.
Beboerne omkring Peløkkevej, hvor der skal bygges havde ellers håbet, at de kunne få byggeriet helt stoppet.

Det er Naturklagenævnet, der har erklæret den nuværende lokalplan utilstrækkelig, skriver Fyns Amts Avis.


Det er her de attraktive byggegrunde skal ligge

Hvordan påvirkes landskabet
Visualiseringsdelen i lokalplanen, som skal vise, hvordan byggeriet kommer til at påvirke landskabet, er ikke fyldestgørende efter planloven krav i den nuværende lokalplan.

Naboerne havde klaget til Naturklagenævnet med håb om at få projektet bremset.

De mente at planloven var tilsidesat på tre områder, men fik kun ret i det ene punkt.

Naboerne mente blandt andet, at lokalplanen og forslaget til et kommunalplanstillæg var i strid med regionplanen, men det fik de altså ikke ret i.