Dansk Folkeparti om ældrebesparelser: - Vi kan ikke finde de penge

Ældre- og handicapområdet har brug for en håndsrækning, hvis ikke servicen skal falde til et uacceptabelt niveau, mener Christel Gall (DF). Socialdemokratiet er overrasket over det omfattende sparekatalog.

Der er brug for en økonomisk håndsrækning til ældre- og handicapområdet i Odense Kommune. 

Det mener Christel Gall (DF), der er medlem af kommunens Ældre- og Handicapudvalg. Udmeldingen kommer i kølvandet på et sparekatalog, forvaltningen har udarbejdet. Kataloget lægger op til besparelser på 34 millioner kroner alene i år. 

- Det er forfærdeligt, at når vi nu har været igennem en stor sparerunde i forvejen, så skal vi igen i gang med at finde et ikke uanseeligt beløb, siger hun.

Årsagen til, der skal drøftes besparelser, er, at man forventer et merforbrug på 44,7 millioner kroner på ældre- og handicapområdet i år.

Udgifter udefra

For at kommunen kan komme nærmere at holde sig inden for budgettet, har forvaltningen blandt andet foreslået, at man sparer på hjælp til rengøring til ældre og på de to tilbud OK-Aktiv og Stoppestedet.

OK-Aktiv laver arrangementer for beboere på kommunens plejehjem, og Stoppestedet er et værested for personer med sindslidelser. 

En stor del af det forventede merforbrug er på myndighedsområdet, hvor kommunen har svært ved at styre udgifterne, fordi de er bundet af lovgivningen.

Forslag til besparelser i Ældre- og Handicapforvaltningen:

Hvis for eksempel en læge henviser en borger til vederlagsfri fysioterapi, skal kommunen betale regningen. Kommunen har et merforbrug på 3,5 millioner kroner på vederlagsfri fysioterapi, og samlet forventer man et merforbrug på myndighedsområdet på 29 millioner kroner.

- Jeg har ikke noget imod at finde besparelser, hvis det er sådan, at vi har været for rundhåndede nogle steder, men det her er en masse beløb, der kommer ind udefra, siger Christel Gall.

Udover vederlagsfri fysioterapi er kommunen udfordret af en øget efterspørgsel på kropsbårne hjælpemidler, hvor der er et merforbrug på 4,7 millioner kroner. 

Christel Gall håber, at byrådet eller borgmesteren kan finde flere penge til ældreområdet på den ene eller den anden måde.

- Nogle af de penge, der kommer området til gode senere, kunne måske fremrykkes. Det kunne jeg være åben over for. Måske kunne man finde en skuffe, hvor der lå lidt håndbasser. Det ville også være rigtig dejligt. Jeg er fuldstændig ligeglad hvordan. Jeg ved bare, vi ikke kan sidde og finde de her penge alene, uden at det ville kunne mærkes på en måde, hvor ingen ville synes, det var okay, siger hun.

- Virker ikke gennemtænkt

Skærer man i budgettet til rengøring hos ældre, betyder det, at der vil blive gjort rent hver tredje uge i stedet for hver anden. Det vil placere Odense blandt de 20 kommuner med den laveste standard. 

- Hvis man kan finde 25 millioner kroner til os, så skal vi nok finde de sidste, selvom det er en ubehagelig øvelse, når vi har været igennem det for ikke så lang tid siden, siger Christel Gall.

 

Også Kasper Ejlertsen (S), der ligeledes er medlem af Ældre- og Handicapudvalget forholder sig kritisk over for det sparekatalog, som udvalget skal drøfte 21. april og tage endelig stilling til 28. april. 

Kasper Ejlertsen er overrasket over sparekravet

- Det virker ikke gennemtænkt. Vi var klar over, at økonomien var udfordret, men der er lang vej fra det til at skære på de ældres rengøring, siger han. 

Derfor håber han, at der kan kastes mere lys over situationen, når udvalget mødes tirsdag.

- Vi skal i udvalget på tirsdag have en redegørelse for den pludselige forandring.