Deltagere på et kursus erklæret strejkende

Deltagerne på et kursus den 17. september sidste år strejkede i virkeligheden. Det mener Odense Kommune og Kommunernes Landsforening, der har trukket løn fra nogle lærere, der deltog i et kursus, mens deres lærerkolleger strejkede. Og det på trods af at de pågældende lærere beviseligt deltog i kurset og ikke nedlagde arbejdet.

-

Deltagerne på et kursus den 17. september sidste år strejkede i virkeligheden.

Det mener Odense Kommune og Kommunernes Landsforening, der har trukket løn fra nogle lærere, der deltog i et kursus, mens deres lærerkolleger strejkede. Og det på trods af at de pågældende lærere beviseligt deltog i kurset og ikke nedlagde arbejdet.

Danmarks Lærerforening vil nu klarlægge om, kommunen rent juridisk har ret i sin påstand.

Strejken i september sidste år var overenkomststridig. Den var ment som en protest mod nedskæringerne på folkeskoleområdet i Odene byråds budgetforlig.