I det fynske folks tjeneste

DHF kræver mere snor i klubbernes økonomi

Dansk Håndbold Forbund vil skærpe reglerne for, hvordan man driver håndboldklub i Danmark, så klubberne undgår at komme i økonomisk uføre i fremtiden, som det er sket for GOG.

GOGs nedtur fører til skærpede regler

Dansk Håndbold Forbund (DHF) er parat til at skærpe kravene til økonomien i landets håndboldklubber. Det sker som en direkte konsekvens af den nuværende finansielle situation, som senest har været medvirkende til at storklubben GOG Svendborg måtte livet.

DHF har nedsat en arbejdsgruppe, som inden for kort tid skal komme med forslag til, hvad de skærpede krav skal lyde på.

- Vi har nedsat gruppen i erkendelse af, at de redskaber, som DHF har til at måle og veje klubbernes økonomi, har vist sig utilstrækkelige. Vi vil gerne have nogle instrumenter, som gør, at vi ikke igen kommer i en situation som den med GOG, siger DHF's direktør, Morten Stig Christensen.

I øjeblikket har DHF for eksempel et krav om, at klubberne skal have 25 procent af lønudgifterne i egenkapital, så de kan udbetale løn. I egenkapitalen kan dog på nuværende tidspunkt indgå bygninger og andre ikke-likvider, men det er ikke sikkert, at det bliver tilladt i fremtiden.

På den måde kan DHF slå bremsen i, så klubberne ikke forpligter sig til at bruge penge, de ikke har adgang til.

- Vi skal finde en balance, så vi ikke bremser de klubber, som er i stand til at drive en sund og god forretning. Det er de klubber - og dem er der desværre kommet flere af - som hænger med røven i vandskorpen, vi skal ind og fange, så de aldrig når derned, hvor det bliver kritisk, siger Morten Stig Christensen.

DHF-direktøren forventer, at de nye regler er klar inden den kommende sæson.