Dokumentar: Et Handicappet System

I to programmer undersøger TV 2/Fyn, hvorfor der sker så mange fejl i de fynske kommunernes sagsbehandling af handicappede børns sager.

Familier til handicappede børn bliver hårdt ramt, når kommunernes sagsbehandling ikke lever op til lovgivningen, og familierne ikke får den hjælp og de sociale ydelser, som de har ret til. 

Det fynske børnehandicapområde er hårdt ramt - fra 2013 til 2017 har halvdelen af de fynske kommuner hvert år ligget over landsgennemsnittet i antallet af fejl i familiernes sager. Det viser de sager, der når til Ankestyrelsen, fordi familierne klager over kommunernes afslag på hjælp. 

 
 
Foto: Jonas Bertelsen

Vi sætter fokus på børnehandicapområdet, fordi det er det kommunale område - der er ramt af flest fejl set i forhold til resten af serviceloven.

I Danmark er landsgennemsnittet af fejl i klagerne på 52 procent - men på Fyn begår nogle kommuner fejl i over 80 procent af de sager, som familierne klager over.

 
 
Foto: Jonas Bertelsen

Det betyder, at Fyn har nogle af de kommuner med de højeste fejlprocenter i landet.

I “Et Handicappet System” undersøger TV 2/Fyn, hvorfor der sker så mange fejl i de fynske kommunernes sagsbehandling af handicappede børns sager. Vi sætter fokus på de tre kommuner, der har de højeste fejlprocenter på Fyn.

Vi følger fire familier med handicappede børn, der alle har oplevet, at de ikke har fået den hjælp, de har ret - vi gennemgår deres sager i et system, hvor deres elementære rettigheder er sat på spil - og forsøger at finde en forklaring på, hvorfor det sker.

Et Handicappet System - Del 1

Første del af "Et Handicappet System" Nicolaj Kennet Pedersen, Thor Hedegaard Larsen, Jonas Bertelsen

Et Handicappet System - Del 2

 

Anden del af "Et Handicappet System" Jonas Bertelsen

 

Et handicappet system er produceret af Nicolaj Pedersen og Thor Hedegaard.”.