I det fynske folks tjeneste

Dom i smuglersag

Den 28-årige Martin Emborg Pedersen fra Allerup ved Broby på Fyn blev mandag af en domsmandsret i Odense idømt en ubetinget fængselsstraf på tre år og seks måneder for omfattende smugleri.

-

Den 28-årige Martin Emborg Pedersen fra Allerup ved Broby på Fyn blev mandag af en domsmandsret i Odense idømt en ubetinget fængselsstraf på tre år og seks måneder for omfattende smugleri.

Han blev dømt for smugleri af næsten 18 millioner ulovlige cigaretter og 1600 liter spiritus og for at have været i besiddelse af 42 skarpe ni millimeter-patroner. Desuden skal den tidligere brugsuddeler tilbagebetale næsten 15,7 mio. kroner i unddragne afgifter til Told og Skat. På grund af sin økonomiske situation blev han dog ikke idømt en tillægsbøde.

Med dommen blev manden i det væsentlige fundet skyldig efter anklageskriftet, og retten lagde sig også tæt op ad den maksimale strafferamme på fire års fængsel, som sagens anklager, politifuldmægtig David Schmidt, havde krævet.

Den dømte, der hele tiden har afvist at kende noget til og at have været involveret i smugleri, ankede på stedet dommen.

Afslørende brand
Indsmuglingen af de mange cigaretter skete fra Sankt Petersborg i Rusland via Söderhamn i Sverige i lastvognstog. Smuglervarerne var gemt i udhulede træpaller.

En brand på en gård i Tommerup i april sidste år førte kriminalpolitiet på sporet af smuglersagen, idet man på gården fandt smuglercigaretter og -spiritus for 1,8 mio. kroner. På gården havde den nu dømte lejet nogle lokaler. Telefonaflytninger og observationer blev sat i gang for at finde frem til smuglerne.

Den 19. juni slog politiet til ved en lagerhal i Brenderup på Nordfyn, hvor den nu dømte var til stede. Politiet fandt 2,3 mio. smuglercigaretter og næsten 1400 liter smuglerspiritus.

Retsformanden, dommer Jens Lind, understregede i sine bemærkninger til dommen blandt andet, at den 28-åriges skiftende forklaringer undervejs i efterforskningen og under sagen ikke har styrket hans sag.

Anklageren var tilfreds med sagens udfald. - Der er domfældt over hele linjen, og retten lagde sig tæt op ad min indstilling om fire års fængsel, siger David Schmidt til Ritzau.