Epokegørende samarbejde om uddannelse

Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Odense Tekniske Skole er gået sammen og har som de første etableret en uddannelsesmodel, hvor fem uddannelsesniveauer arbejder konkret sammen på et fælles forskningsbaseret og erhvervsorienteret projekt.

-

Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Odense Tekniske Skole er gået sammen og har som de første etableret en uddannelsesmodel, hvor fem uddannelsesniveauer arbejder konkret sammen på et fælles forskningsbaseret og erhvervsorienteret projekt. Samarbejdet er blevet til i samarbejde med RoboCluster og Forskningscenter Risø.

- Det er en nydannelse af de helt store.Der er virkelig perspektiv i at studerende, der senere skal samarbejde i virksomhederne, her kan træne konkret i både avanceret teknologi, teamarbejde og forskningsprojekter, siger Uddannelseschef Preben Stuhr Nielsen fra Odense Tekniske Skole.

Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum bidrager med diplomingeniører og lægger samtidigt hus til det sådkaldte projekt LUNA. Det første projekt for det nye skolesamarbejde er automatiseret specialfremstilling af fiberkompositemner, der blandt andet bruges til bildøre, komplekse rum, i skibsindustrien, møbler, etc.

LUNA er skabt i regi af RoboCluster, der er et kompetencenetværk for robot- og automationsbranchen med fokus på udvikling, innovation og udnyttelse af robot- og automationsteknologi. RoboCluster sikrer via gennemførelse af praktiske projekter og tværgående samarbejder, at teknologi, erfaringer og kompetencer i robot- og automationsløsninger samles og videreudvikles.