Færre passerer Storebælt

Knap fem millioner biler passerede i første halvdel af 2010 Storebæltsbroen. Det er 3,3 procent færre end i samme halvår af 2009.

Sund & Bælt forklarer i en pressemeddelse faldet i antallet af passager med det hårde vintervejr og den lave vækst i samfundet.

Halvårsrapporten fra Sund & Bælt viser et underskud efter skat på 863 millioner kroner mod et underskud på 403 millioner kroner i første halvår af 2009. En del af den forskel kan forklares med værdireguleringer af finansielle poster på 515 millioner kroner.